برسد بدست مقام عظمای ولایت!

مهرداد هرسینی

اعترافات اخیر از سوی باند ولایتی مبنی براینکه « دولت های خارجی به‌طور قاطع تنها مجاهدین را جایگزین مناسبی برای نظام حاکم بر ایران می‌بینند» , به یقین ترجمان شکست تمامی سیاست های خامنه ای برای تخریب چهره نیروی پیشتاز می باشد.

براین اساس شاهد هستیم که ولی فقیه درمانده با صرف صد ها میلیارد از سرمایه های مردم محروم ایران و  بطرز دیوانه واری دست به پروپاگاندا و جو سازی علیه تنها هماورد خود میزند.

بزک کردن چهره های قلابی مانند « شازده گلابی» , یا « اپوزیسیون سازی» فله ای  طی گذشت چهار ماه از قیام های سراسری , آنهم با انواع و اقسام سس های دست پروده و ساخت دوایر اطلاعاتی آخوندی با همراهی  « مزقون چی » های رسانه ای ,  بویژه رسانه های وابسته به ابواب جمع سیاست  مماشات , آینه تمام قدی برای شکست سیاسی , اجتماعی , عقیدتی و فرهنگی عظمای درمانده می باشد.

روزنامه فرهیختگان ( 10 دی 1401) وابسته به علی اکبر ولایتی , «مشاور امور  بین المللی »  در بیت خامنه ای که به آن « وزیر سایه » نیز میگویند , به نکته فوق اینگونه اذعان کرده است : «این خبر هیچ‌کس را به اندازه مخالفان جمهوری اسلامی برآشفته نمی‌کند که دولتها و سیاستمداران خارجی حامی براندازی در ایران، برای این نظام سیاسی، جایگزینی در نظر نگرفته‌اند به جز سازمان مجاهدین خلق. در مورد هیچ گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی و فکری، بین ایرانیان چنین اجماع منفی و یک‌دستی وجود ندارد».

آه و فغان و شیون و زاری ها از سوی متولیان و رسانه های رژیم از دست مجاهدین,  تنها به این نمونه بسنده نمی کند , کافی است سرکی اجمالی به مجموعه اخبار و تحلیل های روزانه  حکومت زده , تا بدین سان به عمق هراس و دلائل وحشت از « آمدن » مجاهدین رسید. 

براین منظر است که اکنون میتوان به دستپاچگی اتاق های فکر حکومت , با هدف وصله پینه کردن انواع و اقسام « اتحاد» های اینترنتی که فقط مصرف « تبلیغات » و « جنجال سازی » رسانه ای را دارند , رسید.

گسیل گله  گله از « سلبریتی» های پیشین نظام با جمبوجت « ماهان » به خارج از کشور و راه اندازی کارناوال « اتحاد , اتحاد» , عکس برگردان مقام عظمای ولایت برای رفع و رجوع کردن قیام ها و جلوگیری ازگسترش محبوبیت اجتماعی  مجاهدین می باشد.

بقول معروف از قدیم الایام گفته اند : « خانه نشینی بی بی از بی چادری است»

اگر باور ندارید , از مقام معظم سوال کنید.

به همین سادگی !!