برلين ـ گراميداشت قتل عام سي هزار زنداني سياسي در سال 1367

همبستگي با اعتصاب غذاي دستجمعي زندانيان سياسي در اعتراض به شرايط غيرانساني

فراخوان به سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولت آلمان براي فشار وارد ساختن به رژيم ايران جهت حفظ جان زندانيان

اعتراض ايرانيان در ميدان دروازه براندنبورگ ـ مسئولين قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در ايران بايد محكوم شوند / همبستگي با اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در گوهردشت

در روز شنبه 26 اوت 2017 ايرانيان تبعيدي، فعالان حقوق بشر و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران از جوامع ايرانيان برلين، هانفر و برمن در مقابل دروازه براندنبورگ برلين دست به اعتراض زدند.

اعتصاب غذا 4aef6هدف اين گردهمايي فراخوان به دولت آلمان و اتحاديه اروپا بود تا يك نقش فعال در تعقيب و پيگرد مسئولين قتل عام سي هزار زنداني سياسي در ايران در سال 1988 را در چارچوب تشكيل يك كميسيون حقيقت ياب در سازمان ملل متحد برعهده بگيرند و همچنين از بيش از 20 زنداني سياسي در زندان گوهردشت كه بخاطر شرايط آن زندان دست به اعتصاب غذا زده اند، دفاع كنند.

بسياري از مقامات عاليرتبه رژيم كنوني ايران در قتل عام سال 1988 عليه دهها هزار زنداني سياسي (كه اكثرا هواداران و اعضاي مجاهدين خلق ايران بودند) مشاركت داشتند، از جمله وزراي دادگستري قبلي و فعلي در كابينه روحاني. آنها در كميته هاي مرگي كه بصورت فراقضايي در شهرهاي تهران و دزفول عمل ميكردند، در اعدام زندانياني دست داشتند كه در پي فتواي خميني خونخوار بعنوان ”محارب”  اعلام شده و ظرف چند ماه در سطح كل كشور اعدام گرديدند.

تشكيل يك كميسيون حقيقت ياب از سوي سازمان ملل يك گام مهم براي دادخواهي خانواده آن قربانيان و يك علامت بزرگ به مردم ايران است كه جنايات سال 1988 را بعنوان ننگي بزرگ در تاريخ ايران مي بينند. آلمان بعنوان يك كشور عضو سازمان ملل ميتواند نقش مهمي در اين زمينه برعهده بگيرد.

berlin3 30148تظاهركنندگان ضمن اعلام يك روز اعتصاب غذا در همبستگي با 21 زنداني سياسي اعتصابي در زندان گوهردشت، به وضعيت فاجعه بار اين زندانيان توجه دادند. بخش زندانيان سياسي در اين زندان مورد هجوم واقع شده و تعداد زيادي از زندانيان با اعمال زور به يك بند فوق العاده كنترل شده جابجا شدند، جايي كه آنها تحت كنترل كامل قرار دارند. اعتصاب غذا كنندگان از حدود يكماه پيش وارد اعتصاب غذا شده اند و برخي از زندانيان الان لطمات زيادي از زاويه سلامتي شان متحمل شده اند.

berlin19 982e7وامع ايراني شهرهاي برلين، هانفر و برمن در بيانيه همبستگي خود اعلام كردند : ما هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران از شهرهاي برلين، هانفر و برمن همزمان با گراميداشت ياد قهرمانان شهيد قتل عام67، با اعلام يك روز اعتصاب غذا، از اعتصاب غذاي به حق و مبارزه عادلانه اين زندانيان براي بدست آوردن حقوق ابتدايي شان، همچنين از زندانيان سياسي اردبيل، زاهدان، زابل و تهران حمايت مي كنيم و به خامنه اي و همه دست اندركاران دستگاه سركوب و اختناق او اخطار مي كنيم كه نبايد مويي از سر اين عزيزان كم شود، خوب حواس تان را جمع كنيد روز حساب بسيار نزديك است و هيچكدام‌تان از آن گريزي نخواهيد داشت.

berlin32 c3415در اين گردهمايي چندين نفر از فعالان سياسي و حقوق بشري آلماني سخنراني كرده و مصرانه از دولت آلمان خواستار اعمال فشار در اين رابطه شدند.

داتسنبرگ 6f537لئو داتسن برگ، عضو سابق هيئت رئيسه فراكسيون دمكرات مسيحيان در مجلس فدرال آلمان، در سخنراني خود در اين تظاهرات گفت: ”رژيم ايران يك جنايت بزدلانه را مرتكب ميشود. ديكتاتوري تهران ضعيف است، در محاصره بحرانها بسر مي برد و مورد تنفر مردم قرار دارد. اين ضعف را رژيم ميخواهد با قدرتنمايي در قبال زندانيان سياسي بي حفاظ و بي دفاع بپوشاند.”

هولتس اپفل 55f40تظاهركنندگان از دولت فدرال آلمان و نماينده ويژه اين دولت در امور حقوق بشر كمااينكه كميسرعالي حقوق بشر آقاي زيد رعد الحسين و نماينده ويژه خانم عاصمه جهانگير و همه وجدانهاي بيدار خواستند تا اقدامات رژيم ايران در گوهردشت را محكوم ساخته و حمايت و همبستگي خود را با زندانيان اعلام كنند. آنها خواهان اين هستند كه دولت آلمان سفير (رژيم) ايران را احضار كرده و اعتراض دولت المان را نسبت به رفتار آن رژيم با زندانيان سياسي ابلاغ كند.

جوامع ايراني اعلام كردند : ما بويژه خواستار آن هستيم كه دولت آلمان دخالت موثر نموده و از يك فاجعه انساني ديگر جلوگيري كنند و الا بايد پاسخگوي سكوت و بي عملي خود در برابر چنين بيعدالتي باشد.

صف اعدام c5b3cدر اين گردهمايي نمايش اجراي اعدام دسته جمعي توسط تعدادي از جوانان حاضر اجرا گرديد كه حاضران را بشدت تحت تاثير قرار داده بود.

نمايندگان جوامع ايراني از شهرهاي هانفر، برمن و برلين در اين گردهمايي سخنراني كرده و هر يك بر ابعادي از جنايت هولناك اين قتل عام پرداختند بويژه نسل جواني كه بعد از قتل عام بدنيا آمده‌اند تاكيد كردند كه دادخواه اصلي خون شهيدان قتل عام 67 همين نسل هستند.

در انتهاي مراسم، جمعيت با خواندن دسته جمعي سرود قسم، با تمامي شهداي قهرمان خلق تجديد پيمان كرده و بر عزم خود براي تحقق سرنگوني و به ثمرنشاندن خون شهيدان تاكيد نمودند.كردك ايراني cc5b7