بروکسل: پاسخ اتحادیة اروپا و آمریکا به موج جدید تروریسم رژیم آخوندی

زوم اخراج دیپلمات‌ تروریست‌ها و مزدوران اطلاعات آخوندی، بستن سفارت‌خانه‌ها و لانه‌های جاسوسی رژیم در اروپا

روز پنج شنبه ۱۲ مهرماه ۹۷ – ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ، یک کنفرانس بین‌المللی با حضور شخصیت‌های برجستة سیاسی و حقوقدانان تحت عنوان «موج جدید تروریسم رژیم آخوندی – پاسخ اتحادیة اروپا و آمریکا» توسط کمیتة بین‌المللی در جستجوی عدالت در بروکسل برگزار شد.
سخنرانان کنفرانس بروکسل که به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیتة بین‌المللی در جستجوی عدالت برگزار شد ، عبارت بودند از:
جولیو ترتزی وزیر خارجة پیشین ایتالیا
لرد کارلایل عضو برجستة مجلس اعیان انگلستان
سناتور رابرت توریسلی
پروفسور اریک داوید استاد دانشگاه بروکسل
ژرژ هانری بوتیه وکیل شاکیان خصوصی در پروندة توطئة تروریستی علیه گردهمایی مقاومت، رئیس پیشین بخش فرانسوی لیگ حقوق بشر در بلژیک
کلود مونیکه مدیر عامل مرکز استراتژیک اطلاعات و امنیت اروپا و عضو پیشین سرویس‌های امنیتی خارجی فرانسه و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجة شورای ملی مقاومت.

 

سخنرانان در کنفرانس بین‌المللی بروکسل، ضمن استقبال از اقدامات اخیر دولت فرانسه علیه رژیم آخوندی به‌خاطر توطئة تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، بر اتخاذ سیاستی قاطع برای مقابله با تروریسم افسارگسیختة آخوندها در اروپا تأکید کردند و به اخراج همة دیپلمات‌ تروریست‌ها و مزدوران و بستن سفارت‌خانه‌ها و لانه‌های جاسوسی فاشیسم دینی در تمام کشورهای اروپایی فراخوان دادند.

دکتر آلخو ویدال کوادراس در سخنان افتتاحیة خود گفت: هدف این کنفرانس صحبت دربارة پاسخ سیاسی کشورهای اتحادیة اروپا و آمریکا به موج تروریسم رژیم ایران علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران است… فرانسه به دلیل توطئة تروریستی (ویلپنت ، سفرهای) دیپلماتیک به ایران را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است. به تازگی فرانسه دارایی‌های مربوط به اطلاعات (رژیم) ایران را مسدود کرد که واکنشی به تلاش برای سوءقصد در ویلپنت در ماه ژوئن(نهم تیرماه) بود.
آلخو ویدال کوادراس بر لزوم پایان‌دادن به مماشات با رژیم بر سر تروریسم حکومت آن در کشورهای اروپایی تأکید کرد.

پس از آن پیام رئیس‌جمهور برگزیدة مقاومت به کنفرانس بین‌المللی بروکسل پخش شد.
خانم رجوی در این پیام ضمن تاکید بر متوسل شدن حکومت آخوندی به سرکوب داخلی و تروریسم برای مقابله با قیام و اعتراضات مردمی و مقاومت سازمانیافته و آ‌لترناتیو دموکراتیک این رژیم، گفت:
دیپلمات‌های رژیم به‌ صورت سیستماتیک در تروریسم و جاسوسی مشارکت دارند. در واقع تروریسم بزرگترین اهرم پیشبرد سیاست خارجی رژیم است. 
تصمیم گیری در مورد اقدامات تروریستی در شورای عالی امنیت تحت ریاست روحانی انجام می‌شود. سپس این تصمیم به تایید خامنه‌ای می‌رسد.
در این خصوص، یک تقسیم کار بین نهادهای مختلف وجود دارد: وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس مجری طر‌ح‌های تروریستی هستند و وزارت خارجه مسئولیت تأمین لجستیک عملیات و لاپوشانی اقدامات تروریستی را بر عهده دارد.
آخوندها و لابی آن‌ها تلاش می‌کنند این تئوری را جابیندازند که اولاً، اقدام‌های تروریستی کار باندهای خودسر است؛ ثانیاً فقط توسط بخشی از حکومت انجام شده تا در کار روحانی و ظریف کارشکنی کند. اما این دروغ‌ها تنها کسانی را می‌فریبد که مایلند فریفته شوند تا به روابطشان با استبداد مذهبی ادامه دهند.

خانم رجوی افزود: از جانب مردم ایران به‌دولت‌های اروپا می‌گویم:
در مقابل این رژیم قاطعیت به‌خرج بدهید.
پرونده‌های فعالیت تروریستی آن‌ها را علنی کنید.
عوامل جاسوس و مزدور رژیم ایران را اخراج کنید.
سفارت‌خانه‌های رژیم را ، که مراکز شناخته شده جاسوسی و تروریسم است ، تعطیل کنید.
با شرکت‌های سپاه پاسداران و ستاد اجرایی خامنه‌ای معامله نکنید. هرمعامله‌یی با این‌نهادها کمک به‌تأمین مالی تروریسم است. 
در مقابل اعدام و شکنجه زندانیان ایران و نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران سکوت نکنید.
و مسئولان جنایت علیه بشریت در ۴۰ سال گذشته در ایران را به عدالت بسپارید!
از همه شما متشکرم

دکتر آلخو ویدال کوادراس در سخنان افتتاحیة خود گفت:
هدف این کنفرانس صحبت دربارة پاسخ سیاسی کشورهای اتحادیة اروپا و آمریکا به موج تروریسم رژیم ایران علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران است… فرانسه به دلیل توطئة تروریستی (ویلپنت)، سفرهای دیپلماتیک به ایران را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است. به تازگی فرانسه دارایی‌های مربوط به اطلاعات (رژیم) ایران را مسدود کرد که واکنشی به تلاش برای سوءقصد در ویلپنت در ماه ژوئن بود.
آلخو ویدال کوادراس بر لزوم پایان‌دادن به مماشات با رژیم بر سر تروریسم حکومت آن در کشورهای اروپایی تأکید کرد.

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا در سخنرانی خود در این جلسه سیاست مماشات اروپا در قبال تروریسم رژیم آخوندی را مورد انتقاد قرار داد و گفت ، سیاست مخفی و پنهان نگه‌داشتن مسائل دربارة ماهیت رژیم ایران، بزرگ‌ترین اشتباه دولت‌ها و رهبران در مقابله با چنین مسئله‌یی است.
وی سپس به حکم دادگاه آلمان در تأیید استرداد اسدالله اسدی به بلژیک و اقدامات فرانسه علیه رژیم پرداخت و افزود ، (اسدی) مصونیت دیپلماتیک داشت تا بتواند دست به عمل بزند و شبکة تروریستی رژیم ایران در اروپا را هدایت کند… در پی این حکم، دولت فرانسه و به میزانی هم دولت انگلستان ، سرانجام این مسئله را به‌روشنی علنی کرده‌اند و واقعیت‌ها را مورد تأکید قرار داده‌اند.
جولیو ترتزی ضمن اشاره به اهمیت انتشار گزارش‌های مطبوعاتی دربارة توطئة تروریستی رژیم، افزود ، رژیم ایران طی سالیان اخیر… شبکه‌یی را در فرانسه ایجاد کرده است… و این به شما نشان می‌دهد که ما فقط با سازمان‌های تروریستی مواجه نیستیم…  بلکه با باصطلاح انجمن‌ها و یا گروه‌های فرهنگی و حقوق بشری و باصطلاح مدافعان صلح… مواجهیم که در واقع به‌طور مستقیم با (رژیم) ایران در ارتباطند و بنیادگرایی را… ترویج می‌کنند.

 

لرد کارلایل حقوقدان و عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان سخنران بعدی این جلسه بود. وی در سخنانش از جمله گفت که حمایت حکومتی از تروریسم قبیح است و باید جلوی آن گرفته شود… کشورهای متمدن و سازمان‌های بین‌المللی وظیفه دارند تا همة امکانات را برای مبارزه با تروریسم حکومتی و یا هر نوعی از تروریسم به‌کار بگیرند… می‌خواهم به شورای ملی مقاومت و خانم رجوی به‌خاطر فعالیت‌هایشان تبریک بگویم… مجاهدان اشرفی درد و رنج بسیاری را به خاطر اقدامات سرکوبگرانه و تروریستی رژیم متحمل شده‌اند… آنها نیز در معرض تروریسم حکومتی رژیم ایران قرار داشته‌اند…
لرد کارلایل سپس به کارزار شیطان‌سازی رژیم علیه مجاهدان اشرفی در آلبانی از طریق درج گزارش‌های دروغین در رسانه‌های مختلف پرداخت وگفت: فقط به تیرانا بروید و با آنها دیدار کنید و خواهید دید که چقدر این اخبار جعلی است.
لرد کارلایل در بخش دیگری از سخنانش به تروریسم اینترنتی حکومت آخوندی پرداخت و بر لزوم افشای اقدامات رژیم و تهدیدات آن تأکید کرد.
وی هم‌چنین گفت که رژیم ایران بدترین کارنامه در زمینة اعدام به نسبت جمعیت در جهان را دارد… ما شاهد این اعدام‌ها در ملاء عام… بوده‌ایم… نباید اجازه بدهیم دولت‌هایمان به‌خاطر منافع تجاری (این موضوعات را نادیده بگیرند)… نباید با حکومتی که مردم را این‌چنین اعدام می‌کند ، تجارت کرد…
لرد کارلایل تأکید کرد: شورای ملی مقاومت تنها (جنبشی) است که یک سیاست روشن را برای جایگزینی این رژیم ارائه کرده است…

 

پس از آن سناتور رابرت توریسلی در سخنرانی خود ضمن تقدیر از اقدام دولت‌های اروپایی برای خنثی‌کردن توطئة تروریستی علیه گردهمایی بزرگ پاریس، به تغییرناپذیر بودن رژیم آخوندی و بیهوده بودن استمالت از آن پرداخت و گفت، آن‌چه در ۳۰ ژوئن (نهم تیرماه) رخ داد یک مورد منحصر به فرد نبود و بخشی از یک الگوی کار (ادامه‌دار این رژیم) بوده است.
وی سپس به خنثی‌شدن توطئة تروریستی رژیم در آلبانی ، دستگیری جاسوسان وزارت اطلاعات در آمریکا و توطئة تروریستی علیه گردهمایی پاریس پرداخت  و افزود: وقتی رژیم‌های استبدادی تحت فشار شدید سیاسی در داخل هستند و تهدید جدی را از سوی مردم احساس می‌کنند ، چنین واکنش‌هایی را از خود بروز می‌دهند… مردم ایران ۹ ماه است… که دست به اعتراض زده‌اند تا دموکراسی را برقرار کنند…
سناتور توریسلی افزود… سه اقدام تروریستی طی سه ماه فاش شده است که همه به وزارت اطلاعات راه می‌برند… این اقدامات توسط دیپلمات‌های رژیم ایران صورت گرفته است… ما نمی‌توانیم آن‌را نادیده بگیریم… نپرداختن به واقعیت ، به معنی حملات بیشتر و از دست رفتن جان‌های بیشتر است… تعهد به عدالت توسط دولت آلمان در همکاری با مقام‌های بلژیک یک الگو از همان اقدامات قاطع (ضروری) است…
سناتور توریسلی سپس بخش‌هایی از نامة شخصیت‌های برجستة آمریکایی به وزیر خارجه این کشور را دربارة توطئه تروریستی علیه گردهمایی پاریس و لزوم لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات و حسابرسی از رژیم قرائت کرد و گفت که این نامه از جمله توسط نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان، شهردار رودی جولیانی، بیل ریچاردسون سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، لویی فری مدیر پیشین ادارة تحقیقات فدرال و فرانسیس تانزند امضا شده است.
وی افزود: مقامات امنیتی و قضایی و دولت فرانسه اقدامات خوبی را به‌عمل آورده‌اند… مردم ایران در خیابان‌های سراسر ایران جان خود را به خطر می‌اندازند و جانشان را فدا می‌کنند تا به این حکومت استبدادی پایان بدهند… کسی از ما نخواسته که مبارزه کنیم… از ما می‌خواهند که از قراردادها (با رژیم ایران) صرف نظر کنیم… نباید کمک کنید ، فقط آسیب نرسانید…
وی در پایان خواهان لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات رژیم ایران شد و گفت: این اقدام باید همین امروز انجام شود.

محمد محدثین در سخنرانی خود در کنفرانس بروکسل ضمن مرور اقدامات تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی در آلبانی، علیه گردهمایی پاریس و هم‌چنین در آمریکا گفت: بنا به اطلاعات (مقاومت ایران) از داخل رژیم آخوندی، تصمیم برای انجام حمله علیه گردهمایی پاریس، در ژانویه ۲۰۱۸ (دی ماه ۹۶)  در شورای عالی امنیت ملی رژیم به ریاست حسن روحانی صورت گرفته است. همه تصمیمات عمده امنیتی این رژیم در این ارگان صورت می‌گیرد. اعضای دائم آن از جمله وزیر خارجه، رئیس‌جمهور، سرکرده سپاه و سرکرده نیروی قدس عضو آن هستند…. این طرح توسط خامنه‌ای مورد تأیید قرار گرفت و در ماه مارس (فروردین ماه) فرمان حمله، به وزارت اطلاعات داده شد…
وی با اشاره به اهمیت اقدامات فرانسه و تأکید مقام‌های این کشور مبنی بر مسئولیت وزارت اطلاعات رژیم در تصمیم‌گیری و اجرای توطئة تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت افزود: اکنون دیگر نمی‌توان مدعی شد که ظریف و روحانی که خودشان پشت این بمب‌گذاری بوده‌اند، از نوع دیگری هستند و مسئولیتی نداشته یا اطلاعی از این تروریسم حکومتی نداشته‌اند… سرکوب و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی، عامل بقای این رژیم است و بدون آن نمی‌توانند به (حکومت خود ادامه بدهند)… همة باندهای این رژیم نیز در سرکوب و تروریسم همدستند.
محمد محدثین از افزود ، همة عوامل و جاسوسان رژیم باید از کشورهای اتحادیة اروپا و خاک اروپا اخراج شوند… اتحادیة اروپا و کشورهای عضو باید وزارت اطلاعات را در لیست سیاه قرار بدهند و همه حساب‌ها و دارایی‌های آن‌را مسدود کنند… هر نهاد یا شرکتی که با وزارت اطلاعات یا عوامل آن تجارت کند باید در لیست سیاه قرار گیرد؛ اتحادیة اروپا باید هرگونه روابط و تعامل با رژیم ایران را متوقف کند.

پروفسور اریک داوید سخنران بعدی این جلسه گفت ، دستگیری دیپلمات‌ (رژیم) ایران و (موضوع) تسلیم او به بلژیک… بر اساس حکم جلب اروپایی…  نمونه‌هایی عالی از اعمال قانون بدون هیچ‌گونه تأثیر یا مداخلة سیاسی است… بحث بر سر استرداد (این دیپلمات) نیست، بلکه بر سر تسلیم (او) است… (اکنون) برای اولین‌بار تروریسم حکومتی در سطح قضایی مورد بحث قرار گرفته است… حکومت ایران می‌تواند در تصمیمات آتی که اتخاذ خواهد شد از سوی قضاییه بلژیک، یک حکومت تروریستی توصیف شود و این به‌لحاظ حقوقی واقعاً جدید است.

کلود مونیکه مدیر عامل مرکز استراتژیک اطلاعات و امنیت اروپا در سخنرانی خود گفت: فرد کلیدی در این توطئه اسدالله اسدی یک دیپلمات (رژیم) ایران در سفارت این رژیم در وین بوده است… این برای من تعجب‌آور نبود… به‌مدت ۴۰ سال من درگیر تروریسم حکومتی رژیم ایران در مقاطع مختلف بوده‌ام… از جمله در دهة ۱۹۸۰ وقتی آنها علیه منافع فرانسه دست به یک کارزار گسترده (تروریستی) زدند…
کلود مونیکه سپس شماری از اعمال تروریستی و سوءقصدهای رژیم در اروپا و آمریکای جنوبی را برشمرد  و افزود: تروریسم یکی از ابزار سیاست خارجی (این رژیم) به‌شمار می‌رود… آنها از ارتباطات خود (از جمله از) روابط دیپلماتیک و اقتصادی… استفاده می‌کنند… توطئه ویلپنت بسیار مهم است… چون نشان می‌دهد که تروریسم هم‌چنان یک ابزار جاری است که (این رژیم) برای حل مسائلش از آن استفاده می‌کند.

ژرژ هانری بوتیه از وکلای مقاومت ایران در سخنانش، روند تحقیقات قضایی پیرامون توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت را که در بلژیک جریان دارد توضیح داد؛ وی هم‌چنین گفت: این برای من یک افتخار است که به‌مدت بیش از ۲۰ سال از شورای ملی مقاومت ایران دفاع می‌کنم… ما خواهان آن هستیم که بتوانیم به این پرونده مراجعه کنیم و… آن‌را مشاهده خواهیم کرد… مهم است که نشان داده شود روز ۳۰ ژوئن در ویلپنت چه اتفاقی رخ داد.

دکتر آلخو ویدال کوادراس در سخنان پایانی خود تأکید کرد ، روشن است که این موج جدید تروریسم رژیم ایران… ، کار یک فرد منزوی یا گروه منزوی نیست ، بلکه کار یک نظام سیاسی است که تلاش دارد… ماشین کشتارش را به خارج از مرزهایش (صادر کند)… این مستلزم تأیید از سوی بالاترین سطح رژیم ایران است. این حملات بدون تأیید شورای عالی امنیت به ریاست روحانی و خود خامنه‌ای امکان‌پذیر نیست. اتحادیة اروپا باید این سیاست تعاملی را متوقف و یک سیاست قاطع اتخاذ کند… ما انتظار داریم که کشورهای اروپایی دیپلمات‌ها و مأموران رژیم ایران را از اروپا اخراج کنند؛ چون حضور آنها جان ما را در معرض خطر قرار می‌دهد…
وی اضافه کرد ، مماشات با رژیم استبدادی (حاکم بر) ایران… کارایی ندارد؛ این قبلاً کارایی نداشته، الآن کارایی ندارد و در آینده هم نخواهد داشت. اتحادیة اروپا هر چه دیرتر این واقعیت را به رسمیت بشناسد، عواقب آن بیشتر خواهد بود… زمان آن است که رویکرد خودمان را عوض کنیم و از تغییر رژیم در ایران حمایت کنیم.

همبستگی ملی