به خامنه‌ای بیا بیا می گوئیم

دیکتاتوری ولی‌فقیه در پایان عمر ننگین خود و در اقدامی کاملاً تدافعی دست به راه‌اندازی سیرک دیگری علیه سازمان مجاهدین خلق و رهبری نیروی پیشتاز جنبش مردم ایران زد.

سخن از برگزاری به‌اصطلاح دادگاهی علیه«مریم و مسعود رجوی» و نیز جمعی از مسئولان مقاومت ایران است که به یقین با هدف تقابل با محبوبیت و نفوذ اجتماعی مجاهدین در داخل و خارج از کشور راه‌اندازی شده است.

ابعاد این حمایتها را می‌توانیم اکنون در شهرهای میهن و با رشد خروش و عمق تنفر مردم از رژیم آخوندی به‌خوبی رویت نمائیم.

به یقین کاتالیزوری به‌نام کانونهای شورشی و چهره کاریسمای خانم رجوی با برنامه ۱۰ ماده‌ای ایشان برای ایران دموکراتیک فردا ، از جمله دلائل برای این خیز از پیش شکست‌خورده ولی‌فقیه می باشند.

هم‌چنین شکست رژیم آخوندی در فردای تلاش برای بمبگذاری علیه گردهمایی ویلپنت پاریس در سال۲۰۱۸ که با دستگیری دیپلمات ارشد رژیم ، اسدالله اسدی و سه تن دیگر از اعضاء زیر شبکه تروریستی حکومت روبه‌رو گردید، اکنون آخوندهای هار و آدمکش را بر آن داشته تا برای جبران حکم سنگین دادگاه بلژیک، دست به این عمل تلافی‌جویانه بزنند.

نمایش مسخره حکومت با راه‌اندازی مشتی از عوامل درهم شکسته اطلاعات که از سوی سرکوبگرترین ارگان رژیم تحت ریاست آخوند دژخیم رئیسی سازماندهی شده ، خود بهترین ادله بر این واقعیت است که دوایر اطلاعاتی، امنیتی، اتاق های فکر حکومت و نیز سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای راه‌اندازی این سیرک برنامه‌ریزی مشترک به‌عمل آورده‌اند.

تازه‌ترین موضعگیری از سوی وزارت‌خارجه حکومت و استقبال ماله کش اعظم نظام در فردای برگزاری نخستین دور نمایش آخوندی، به مانند«دم خروسی» است که اکنون از زیر عبای آخوندهای فاسد، دزد و سرکوبگر بیرون زده است.

واقعیت در فراسوی تمامی محاسبات به‌غایت غلط آخوندی آن است که خانواده‌ها، ایرانیان، بازماندگان قتل‌عامها، اعدامها، کشتار و شکنجه در رژیم آخوندی از هر گونه شفافیت برای رسیدن به عدالت و کشاندن عوامل جنایت انجام شده طی چهل و دو سال گذشته استقبال می‌کنند.

این استقبال اصولی را نیز ما در پیام کوتاه رهبر مقاومت ایران خطاب به خامنه‌ای بزدل و ترسو مشاهده نمودیم.

ایشان به‌صراحت تأکید کرده‌اند: «بار دیگر پرده‌ها کنار رفت. پس از دادگاه آنتورپ و حکم تاریخی آن، دکان مزدوران رژیم در خارج کشور که خط به خط و نقطه به نقطه حرفهای ملا را از زیر قبا علیه مجاهدین و مقاومت ایران رله می‌کردند آن‌چنان کساد و تخته شده که قضاییه جلادان ناگزیر خودش به‌طور مستقیم کار را به عهده گرفته است».

ما ضمن حمایت از این خواسته، به سهم خود و به‌عنوان بخش کوچکی از جامعه بزرگ و دردمند ایرانی، سران رژیم به‌ویژه شخص ولی‌فقیه، آخوند روحانی، سردژخیم قضاییه آخوند رئیسی و تمامی آنانیکه در کشتار مردم ایران و فرزندان مبارز و مجاهد آنان نقش داشته‌اند را به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی دعوت می‌کنیم.

به یقین فرار از شرکت در چنین کارزار عدالت خواهی که بخشی از«جنبش دادخواهی» مردم ایران می‌باشد، یکبار دیگر چنته خالی رژیم آخوندی با تمامی باندهای سرکوبگر آن را به نمایش خواهد گذاشت.

بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه