بوی گندابی بنام سیاست مماشات

مهرداد هرسینی

تازه ترین دسته گل از سوی سیاست مخرب مماشات به دیکتاتوری کودک کش خامنه ای همان عدم صدور قطعنامه از سوی شورای حکام علیه مطامع آخوندی برای دستیابی به سلاح اتمی می باشد.

درفردای برگزاری نشست این ارگان ناظر , مشخص گردید که آژانس بین المللی امرژی اتمی قصد صدور هیچ قطعنامه ای علیه تهدیدات اتمی , عدم شفافیت , عدم همکاری و یا اخراج کارشناسان اتمی , از ایران را ندارد.

این « تصمیم گیری» سیاسی در حالی صورت گرفته است که دبیرکل آژانس طی ماه های اخیر بکرات بر عدم همکاری و توسعه برنامه های اتمی خامنه ای کودک کش برای تولید « چندین سلاح » اتمی تاکید ویژه نموده است.

افزایش آبشارهای سانتریفیوژ از نوع جدید , انبار اورنیوم غنی شده سه و نیم درصدی تا سقف 3800 کیلو گرم , رفتن بسوی غنی سازی 20 و 60 درصدی و آزمایش غنی سازی 90 درصدی, عدم ارائه  هرگونه اطلاعات از سه مکان که در آنها چاشتی های اتمی صورت گرفته  و یا محدویت های شدید برای ناظران و بازرسان آژانس و نیز ضبط و یا اعمال محدویت برای دوربین های نظارتی تنها بخش کوچکی از این پازل می باشند.

به یقین بسنده نمودن به یک اعتراضیه از سوی سه کشور اروپایی بعنوان شریک و یا غار خامنه ای و ریختن اشک تمساح برای توسعه برنامه های اتمی , موشکی و پهپادی از سوی رژیم آخوندی , بحدی مسخره و آبکی می باشد که حتی «مرغ پخته » را نیز به خنده وا می دارد.

پاسخ خامنه ای در مانده به این « خاصه خرجی » و « چراغ و چشمک زدن ها » نیز همان اخراج بازرسان آژانس انرژی اتمی طی روزهای اخیربوده است

ابعاد این وضعیت که اکنون به مانند لکوموتیوی در حال سرعت گرفتن می باشد , بحدی است که رافائل گروسی در تازه ترین موضع گیری زنگ های خطر را بصدا در آورده است.

وی بصراحت اعتراف می کند : «این اقدام یکجانبه نامتناسب و بی‌سابقه را که بر برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های عادی راستی‌آزمایی آژانس در ایران تأثیر می‌گذارد و آشکارا با همکاری‌هایی که باید بین آژانس و ایران وجود داشته باشد در تضاد است، به شدت محکوم می‌کنم». ( سایت یورو نیوز 17 سپتامبر 2023)

دراین راستا نیز باید به نقش سیاست مخرب مماشات برای  دلجویی از خون ریز ترین دیکتاتوری در جهان اشاره نمود. این واقعیت که اکنون خود را در اعطاء امتیاز به خامنه ای , سکوت عامدانه در مقابل جنایت رژیم آخوندی و نقض حقوق بشر, صدور ویزا برای آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از آمران قتل عام 30 هزار زندانی مجاهد و مبارزبه نیویورک ,  آزاد سازی 20 میلیارد دلار , مذاکرات پنهانی و یا فشارو توطئه علیه  مقاومت ایران , بویژه پناهندگان در  اشرف 3 در آلبانی به نمایش گذاشته است , ترجمان همان بوی گندابی می باشد که هر روز بطرز رقت آوری به مشام مردم دردمند و زیر یوغ استبداد مذهبی در ایران می رسد.