بیانیهٔ مجمع پارلمانی شورای اروپا متشکل از ۴۷کشور در حمایت از قیام مردم ایران و حقوق مجاهدین در اشرف۳

  • نمایندگان شورای اروپا: همبستگی با جوانان، زنان و دختران ایرانی که یک سال پیش شجاعانه در سراسر کشور تظاهراتی را آغاز کردند و خواستار آزادی شدند.
  • تظاهرات آنها به‌عنوان فراخوانی برای تغییر، پایان دادن به ستمگری و استقرار یک نظام دموکراتیک حکومتی طنین‌انداز شد.
  • نمایندگان شورای اروپا: ما سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری سپتامبر ۲۰۲۲ را که به کشته شدن بیش از ۷۵۰نفر و بازداشت دهها هزار نفر منجر شد، محکوم می‌کنیم.
  • رژیم ایران علاوه بر سرکوب داخلی، اطلاعات گمراه کننده، تروریسم و حملات سایبری را برای ساکت کردن مخالفان ایرانی در
  • آن سوی مرزهایش به کار می‌گیرد.
  • رفتار تهاجمی رژیم ایران نسبت به آلبانی و ۲۵۰۰مخالف ایرانی از سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف سوم، از جمله تهدید به حملات سایبری و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده باید به صراحت توسط همه دولتهای اروپایی محکوم شود.
  • نمایندگان شورای اروپا: ما قویاً اصرار داریم که حقوق اساسی ساکنان اشرف از جمله آزادی بیان و اجتماعات باید طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تأمین شود.
  • نخست وزیر آلبانی در نامه خود به معاون پارلمان اروپا در آوریل ۲۰۱۶ تأیید کرد که «آلبانی به‌طور کامل متعهد است تا تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی را برای پناهندگان ایرانی تضمین کند».
  • نمایندگان شورای اروپا: اروپا نمی‌تواند در مورد ارزش‌های مندرج در این کنوانسیون‌ها، به‌ویژه آزادی بیان و اجتماعات، سازش کند.