بیانیه حمایت کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد: سپاه پاسداران رژیم ایران تهدیدی برای صلح جهانی است و باید لیست گذاری شود.
بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد
کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد، متشکل از نمایندگان مجلس و شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری آلمان، طی بیانیه یی ضمن استقبال از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران اعلام کرد:
با طبقه بندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی توسط دولت آمریکا، این واقعیت در نظر گرفته می شود که سپاه فعالانه از تروریسم به عنوان ابزار سیاستهای حکومت ایران استفاده و آنرا ترویج و تامین مالی می کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا برای یک سال دیگر تحریمهای خود علیه رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر را تمدید کرد. هر دو اقدام ضروری بود تا به رژیم ایران برای تغییر سیاست های غیر انسانی و خطرناک خود فشار آورده شود.

کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد مکررا اعلام کرده بود که سپاه پاسداران، به عنوان یک نیروی سرکوبگر بر اساس قانون اساسی و اراده دیکتاتوری مذهبی، یک ابزار قدرتمند و سرکوبگر است که خامنه ای علیه مردم ایران استفاده می کند. علاوه بر این، سپاه پاسداران، کنترل نیروی قدس را بر عهده دارد که در خارج از کشور پشتیانی مالی و انجام ترور را بر عهده داشته و مرتکب قتل های سیاسی می شود.

همچنین سپاه پاسداران یک ارگان بزرگ اقتصادی است که زمینه های کلیدی تجارت و صنعت در ایران را کنترل کرده، بر واردات و صادرات نظارت می کند و سرمایه اش را در درجه اول از صادرات نفت بدست می آورد، علاوه بر این، صنعت هسته ای و موشکی و توسعه تکنولوژی را تحت فرمان خود دارد.

بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد می افزاید:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها دارای یک ساختار بی رحمانه و غیر انسانی برای سرکوب در داخل است، بلکه طبق قانون اساسی رژیم ایران، مسئول پیشبرد و گسترش بنیادگرایی با توسل به خشونت در سراسر جهان است.
بنابراین، سپاه پاسداران ایران تهدیدی برای صلح جهانی است و باید لیست گذاری و ممنوع شود. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، مدتهای مدید این خطر را نادیده گرفتند و برخی از آنها سازمان مجاهدین را که بارها به عنوان یک جنبش دموکراتیک برای ایران آزاد بر ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید میکرد را مورد بی احترامی قرار دادند.
بنابراین، اقدام کنونی دولت ایالات متحده آمریکا در لیست گذاری سپاه پاسداران، گامی درست بوده و از حمایت کامل کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد برخوردار است.
علاوه بر این، کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد، از اتحادیه اروپا میخواهد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. تجارت با ایران و نادیده گرفتن فعالیت های تروریستی رژیم ایران و نقض حقوق بشر باید متوقف شود.
اوتو برنهارد، رئیس کمیته، عضو هیئت رئیسه بنیاد کنراد آدنائر، معاون سابق وزیر
مارتین پاتسلت، عضو هیئـت رئیسه کمیته، نماینده مجلس فدرال آ‌لمان
کریستیان سیمرمان، عضو هیئت رئیسه کمیته، سردبیر خبرنامه حقوق بشر