بیانیه مشترک بیش از ۵۰۰نماینده پارلمان آلمان

بیانیه مشترک بیش از ۵۰۰نماینده پارلمان آلمان – حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

بیانیه مشترک بیش از ۵۰۰نماینده پارلمان

شامل ۱۸۰نماینده پارلمان فدرال آلمان از تمامی فراکسیونهای پارلمانی

و ۳۵۰تن اعضای مجالس ایالتی آلمان

حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت

و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی برای آینده ایران

کارستن مولر – عضو ارشد کمیسیون حقوقی در مجلس فدرال آلمان

خانمها و آقایان،

اگر می‌خواهید نگاهی به گستردگی پشتیبانی از مقاومت بیندازید و از آن مطمئن شوید، به این کتاب نگاه کنید، که ما نسخه‌ای از آن را چند ماه پیش به خانم رجوی که از حضور ایشان به‌صورت آنلاین در این نشست بسیار خوشحال هستم، تقدیم کردیم.

در این کتاب شما امضا کنندگان یک بیانیه را خواهید یافت. بیش از ۵۰۰نماینده از همه احزاب و همه جناحها در پارلمان ایالتی و ۱۸۰نماینده پارلمان آلمان در بین امضاء کنندگان هستند.

در میان امضا کنندگان بیانیه در مجلس فدرال آلمان

۵وزیر و معاون وزیر فدرال، ۳وزیر پیشین فدرال، ۳معاون پیشین وزیر فدرال

رؤسای ۴کمیسیون و ۱۱معاون کمیسیون، دبیرکل حزب حاکم سوسیال‌دموکرات

و رئیس گروه پارلمانی حزب چپ به‌چشم می‌خورند

۳۵۰نماینده امضاکنندهٔ بیانیه از ایالت‌های شانزده گانه آلمان

شامل اکثریت اعضای مجالس ایالت‌های نیدرزاکسن و برمن هستند

در بین نمایندگان مجالس ایالتی تعداد بسیاری از وزرای ایالتی

رؤسای گروه‌های پارلمانی و معاونین این مجالس از فراکسیونهای مختلف به‌چشم می‌خورند

بیانیهٔ ۱۸۰نمایندهٔ مجلس فدرال و ۳۵۰تن از اعضای مجالس ایالتی آلمان

ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها

برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت می‌ایستیم

که در آن هیچ فردی صرف‌نظر از دین یا نسبت خانوادگی هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد

مردم ایران پیرامون ارزش‌های دموکراتیک متحد هستند

آنها با شعارهای خود روشن کرده‌اند که همهٔ اشکال دیکتاتوری

اعم از شاه مخلوع یا رژیم مذهبی حاکم

و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند

برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی پرزیدنت منتخب این شورا

که از ۲دهه پیش اعلام شده

و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد

جدایی دین و دولت، خودمختاری ملیت‌های ایران و یک ایران غیراتمی است

همان ارزش‌هایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم

فقط در تابستان۱۳۶۷ بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی

که اکثریت عظیم آنها از مجاهدین خلق بودند

به‌طرز وحشیانه‌یی قتل‌عام شدند

ما از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهیم در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستد

و گام‌های قاطعی را علیه رژیم حاکم بردارد

این شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه

و حسابرسی از مقامات رژیم به‌خاطر جنایات علیه بشریت است