بیانیه ورزشکاران و قهرمانان ملی‌پوش در محکومیت حمله پلیس آلبانی به اشرف۳

هموطنان عزیز،

دولت آلبانی در یک یورش وحشیانه با ۱۰۰۰ پلیس و بیش از ۱۵۰ خودرو و تیربار و با استفاده از گاز فلفل به ساکنان کمپ اشرف۳ دست به جنایتی زد که تا این لحظه نتیجه‌اش شهادت یک مجاهد و بیش از ۱۰۰ مجروح بوده است.

این اقدام شرم‌آور برخلاف تفاهمات و توافقات دوستی و صلح‌آمیز بین دولت آلبانی با ساکنان اشرف۳ می‌باشد. برآورد اولیه از ارزیابی این یورش نشان از یک “اتاق فکر” مشترک و دقیقاً درخواست رژیم فاشیستی مذهبی آخوندها دارد.

هر گونه توجیه و ارائه دلایل واهی جهت سفیدسازی یک چنین جنایتی بیش از هر چیز اثباتی است بر وجود یک توطئه طراحی شده از قبل.

سؤال مهم و جدی که مطرح می‌باشد، این است که آیا انجام این اقدامات وحشیانه و استفاده از گاز فلفل و دیگر ابزارها، وجه اثباتی این فرضیه نیست که دقیقاً در ادامه پیشبرد سیاست مماشات فقط و فقط برای حفظ و ماندگاری ذلیلانه رژیم خونخوار حاکم بر ایران طرح و برنامه‌ریزی شده است.

دولت آلبانی عامل مستقیم به اجرا درآمدن این جنایت، بایستی ضمن خارج کردن نیروهای پلیس و امنیتی از کمپ اشرف۳ و ضمن عذرخواهی از ساکنین، تضمینهای لازم را جهت حفظ جان و کرامت اشرفیان را بدهد.

بی‌شک با شروع قیام در شهریورماه سال۱۴۰۱و گسترش و استمرار آن در بسیاری از شهرهای ایران با حضور پرشور دختران و پسران شجاع و شورشگر که سرنگونی این رژیم را نوید دادند، ظاهر شدن قارچ‌گونه آلترناتیو های عروسکی دست‌ساز استعمار نه یک اتفاق بلکه بخشی از نقشه شوم در جهت ناامید سازی شورشگران بوده است، که اتفاقاً با هوشیاری و افشاگری همین مقاومت و با شعار محوری “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر” تمام نقشه‌ها دود شدند. شکست آشکار همین سیاست استعماری از عوامل اصلی این کینه‌توزی نسبت به مقاومت و به‌خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و در نتیجه این یورش وحشیانه بوده است.

بیش از ۴۲سال مبارزه عادلانه برآمده از اراده ملت در زنجیر ارتجاع، این امر مهم را اثبات کرده است که این مقاومت بر اساس اصل استقلال خود در تمام زمینه‌ها قاطعانه و مصمم در پی سرنگونی محتوم این رژیم می‌باشد، بنابراین یک چنین اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نمی‌توانند ذره‌ای از این اراده ملی و تاریخی بکاهند.

این یک خیال خام است و بارها تجربه شده که با چنین اقدامات جنایتکارانه خامنه‌ای وامانده و تمامیت رژیم فاشیستی مذهبی آخوندها از سرنگونی محتوم خود گریزی ندارند.

ما از جانب ورزشکاران حامی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران و ساکنان اشرف۳، ضمن محکوم کردن این یورش ضدانسانی از طرف پلیس دولت آلبانی از تمامی سازمانها و نهادهای حقوق‌بشری مصرانه درخواست می‌کنیم با استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای قانونی و البته به‌دور از هر گونه ملاحظات سیاسی، اقدامات ضروری و فوری جهت حفظ سلامتی و امنیت ساکنان اشرف۳، را در دستور کار خود قرار بدهند، تا با ایجاد آرامش و صلح در آنجا از تکرار مجدد یک چنین فاجعه‌یی جلوگیری شود

مسلم اسکندر فیلابی

محمد قربانی

بهرام مودت

اصغر ادیبی

منوچهر ارسطو پور