بیداد علیه زندانیان قتل‌عام شده‌ در پوش «دادخواهی»

فتح الله خامنه ای

در تاریخ ۹تیرماه ۱۳۹۹ بیانیه ای با ۱۰۴ امضا از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی»، درباره دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت منتشر شد.

عجالتاً دو سه نکته را که با یک نگاه به متن فراخوان میتوان دریافت برای همه دوستان و هموطنان خاطرنشان میکنم.
الف-برای من واضح است که این قلم و اثر نویسندگان یا شاعران سنگین وزن نیست. قلم‌زنان واقعی این متن مشخص، برای من شناخته شده هستند. آنها منافع و اهداف مشخص و واحدی را دنبال میکنند.
هدف اصلی فراخوان اینست که در پوش یک حرکت حقوق بشری، ایرج مصداقی را سفید کند و به دروغ به عنوان نماینده زندانیان سیاسی قالب کند، به همین خاطر اسم مصداقی در لیست امضا کنندگان وجود ندارد و از او بعنوان کوشنده ”خاصه“ که در زمره شاهدان کشتار زندانیان سیاسی بوده، اسم برده میشود. اما مصداقی کسی است که ۷۸۰ زندانی شهادت میدهند خط وزارت اطلاعات را پیش میبرد و در خدمت رژیم است. خودش درمصاحبه با صدای آمریکا معترف است که بدلیل نوشتن انزجارنامه اعدام نشده و در خاطراتش هم به شرکت در گشت دادستانی برای شکار مخالفان و نوشتن ۵ انزجار نامه اعتراف میکند.
ب- پس از پرس و جوهای متعدد برای من ثابت شد که خیلی از امضا کنندگان واقعاً هدف اصلی گردانندگان را که سفیدسازی مصداقی و چماق کردن او بر سر زندانیان ”سرموضع“ بوده نمیدانستند یا دقت نکرده بودند که در پوش ”دادخواهی“ چه بیدادی علیه زندانیان قتل عام شده که خمینی حکم به نابود کردن آنها داد درجریان است.
اینطور که من فهمیدم برخی امضاکنندگان اساساً نام خود را با اعتماد رفیقانه بدون قرائت دقیق متن بخصوص قسمت پایانی آن بر لیست افزودند و واقعاً گمان میکردند که صورت مسأله قتل عام و دادخواهی است و نه چیز دیگر. حتی یک نفر بمن گفت که گردانندگان بصورت زنجیره ای و از سر رفاقت قضایا را چفت و جور کردند.
ج- من با شناختی که از خیلی از امضا کنندگان دارم، اعلام میکنم که به اعتقاد من آنقدر شرافتمند هستند که اگر متن را با دقت خوانده و از هویت و ماهیت سیاسی مصداقی با خبر بودند و میدانستند نویسندگان که علم ”دادخواهی“ بلند کرده اند،غرض و مقصد اصلی آنها خصومت با مجاهدین است. همه میدانند که تمام تلاش و مأموریت مصداقی در این سالیان به فرموده پاک کردن صورت مسأله مجاهدین از جغرافیای سیاسی ایران بوده است. بسیاری از امضاکنندگان اگر این را میدانستند هرگز متن با اسم مصداقی را امضا نمیکردند. بحث سر اشکالات یا انتقادات مجاهدین نیست، اما حرکت در خط رژیم برای نابود کردن بزرگترین سازمان اپوزیسیون آنچنانکه خمینی در قتل عام حکم کرد، چیزی جز پادویی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیست.
د- این فراخوان مملو از تحریف یا فراموشکاری عمدی است:
-در ابتدای فراخوان ادعا شده است که جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی را به مسلخ برد …بی آنکه فریاد اعتراضی در داخل و خارج کشور برخیزد. حال آنکه در ۳۲ سال گذشته صدها کنفرانس و صدها میتنگ و تظاهرات بزرگ و کوچک درباره قتل عام زندانیان سیاسی توسط گروهها و شخصیتهای مختلف و زندانیان آزاد شده و همچنین سازمان مجاهدین که ۹۰ درصد قتل عام شدگان عضو و هوادار آن بوده اند برگزار شده و کتابهای زیادی هم نوشته شده است. در داخل کشور شمار قابل توجهی بخاطر شرکت در مراسم بزرگداشت در خاوران دستگیر شده اند و این یکی از جرایم علی صارمی بود که اعدام شد.
– مهمتر اینکه هویت سیاسی قتل عام شدگان در این فراخوان عمداً توسط گردانندگان پنهان شده است. آیا این تصادفی است که فتوای خمینی برای قتل عام «منافقین » را مسکوت میگذارد؟
– فراخوان به عمد شهادتها و اسناد زندانیان سازمان مجاهدین در ادامه بازداشت حمید نوری و همچنین سؤالات بی پاسخ در مورد ترفندها و اطلاع قبلی رژیم از این دستگیری را نادیده میگیرد.
خلاصه کنم: با تاکید بر ضرورت محاکمه عادلانه دژخیم حمید نوری و دیگر مسئولان و دست اندرکاران قتل عام سال ۱۳۶۷ خاطر نشان میکنیم این فراخوان که با اسم مصداقی عملا در خدمت جمهوری اسلامی قرار دارد، یک درس بزرگ برای همه روشنفکران و فعالان سیاسی در خارج کشور دارد که در دام توطئه های فریبنده اطلاعات نظام در اشکال گوناگون آن نیفتیم.

همبستگی ملی