تأسیس گروه پارلمانی دو حزبی در کنگرهٔ آمریکا در حفاظت و حمایت از حقوق اشرف۳

هیل نشریهٔ کنگرهٔ آمریکا – ۳۱ژانویه۲۰۲۴

«گروه پارلمانی حفاظت و حمایت از حقوق اشرف۳»

قطعنامهٔ ۶۲۷ با هدایت نمایندگان لنس گودن و استیو کوهن و ۱۴۵ پشتیبان

به‌تضمین حمایت کامل از پناهندگان سیاسی ایرانی در اشرف۳ در آلبانی فراخوان می‌دهد

قطعنامه ۶۲۷

آنها باید از تمامی حقوق مصرح در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر

از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و حفاظت از دارایی و آزادی بیان و اجتماعات برخوردار باشند

هیل، نشریه کنگره آمریکا، در شمارهٔ روز ۳۱ژانویه۲۰۲۴ خود زیر عنوان «گروه پارلمانی حفاظت و حمایت از حقوق اشرف۳» خبر تأسیس این گروه پارلمانی دو حزبی در کنگرهٔ آمریکا را منتشر کرد.

گروه پارلمانی حفاظت و حمایت از حقوق اشرف۳

گروه پارلمانی دو حزبی «حفاظت و حمایت از حقوق اشرف در کنگره»، یک گروه دو حزبی تحت ریاست نماینده لنس گودن در مجلس نمایندگان آمریکا است.

قطعنامهٔ ۶۲۷، با هدایت نمایندگان لنس گودن (جمهوریخواه – تگزاس) و استیو کوهن (دموکرات – تنسی) و بیش از ۱۴۵ کمک‌آورنده این قطعنامه، به «تضمین حمایت کامل از پناهندگان سیاسی ایرانی در اشرف۳ در آلبانی» فراخوان می‌دهد «و این‌که آنها از تمامی حقوق مصرح در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و حفاظت از دارایی و هم‌چنین آزادی بیان و اجتماعات برخوردار باشند».

گروه پارلمانی اشرف پلتفرمی است که از طریق آن اعضای کنگره می‌توانند حمایت از حقوق مخالفان ایرانی ساکن در اشرف۳ را پیگیری کنند، از جمله حق فعالیت‌های قانونی سیاسی برای افشای نقض حقوق‌بشر در ایران و فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران، از جمله استفاده از تروریسم و گروگان‌گیری.

مخالفان ایرانی مقیم اشرف۳ چه کسانی هستند؟

اشرف۳ محل اقامت (مخالفان) ایرانی است که به یک ایران دموکراتیک با جدایی دین و دولت و غیراتمی معتقدند. حدود ۱۰۰۰نفر از آنها زن هستند.
بیش از ۹۰۰زن و مرد ساکن اشرف۳ زندانیان سیاسی سابق هستند که شاهد جنایات رژیم ایران در زندان بوده‌اند و بسیاری از آنها شاهدان قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر قتل‌های سیاسی هستند. از این‌رو آنها باید برای ادای شهادت در برابر هر دادگاه بین‌المللی که در مورد کشتارها در ایران تحقیق می‌کند، مورد حفاظت قرار گیرند.
رژیم ایران اشرف۳ را نماد امید برای یک ایران آزاد و متمدن، محسوب می‌کند و درگیر یک کمپین شیطان‌سازی مستمر و توطئه‌های تروریستی علیه آنها بوده است.
در چندین قطعنامه در کنگره ایالات متحده، حمایت از ساکنان اشرف۳ اعلام شده است.