تاراج منابع ملی در سایه بدبختی خامنه‌ای

ابعاد فضاحت برای فروش نفت ارزان به بزرگترین شریک تجاری رژیم آخوندی در خاور دور، اکنون بحدی است که حتی صدای کارشناسان و رسانه های حکومتی را نیز بلند کرده است.

دراین رابطه پیشتر افشاء شده بود که دیکتاتوری ولی فقیه دست به تاراج منابع ملی زده و بدین سان هربشکه نفت را با تخفیف « ۱۲ دلار» به چین پیش فروش کرده است.

یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت در مطلبی تحت عنوان « کلاهبرداری چینی ها یا بدبختی ایرانی ها (بخوانیم خامنه‌ای) » از جمله نوشته است : «آیا فروش هربشکه نفت ایران به حزب کمونیست چین با قیمت هربشکه ۱۲ دلار زیر قیمت بازار جهانی از سوی ایران را می توان کلاه برداری اشکار چین نامید یا اینکه باید گفت نظام سیاسی ایران به دلایل گوناگون آنقدر دست و پا بسته شده است که با افتخار به چینی ها نفت ارزان می دهد» ( سایت حکومتی ساعت ۲۴ / هیجدهم فروردین ۱۴۰۲)

به یقین به تحریر درآوردن این جملات به معنای وجود واقعیتی بنام نیاز شدید خامنه‌ای به وابستگی، آنهم به یک ابر قدرت می باشد. سخن از روندی ضد مردمی برای تمامی دیکتاتورها مانند شاه می باشد که بدلیل نبود پایگاه اجتماعی و تنفر داخلی، نخ نبات حیات خود را به قدرت های خارجی بند کرده اند.

همچنین واقعیت دیگر در لابلای این توافق که طی سفر اخیر آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به پکن صورت گرفته، بدان معنا است که بخش بزرگی از درآمد های نفتی کشور تنها از طریق « تهاتر» یا همان سیاست « نفت در مقابل کالا» به رژیم آخوندی پرداخت خواهند شد.
بدین سان مشخص می شود، خامنه ای درمانده که اکنون خفگی مالی و اقتصادی گریبان حاکمیتش را گرفته، با ورود حجم عظیمی از اجناس بنجل خارجی، به رکود شدید تولیدی و اقتصادی در کشور ضریب دوچندان زده است.

این گزارش در ادامه اذعان کرده است که میزان صادرات نفت از سوی رژیم آخوندی به چین، روزانه بالغ بر « یک میلیون بشکه » می باشد که با احتساب خاصه خرجی های خامنه ای ، قریب « ۱۲ میلیون دلار ضرر مالی » در روز نصیب مردم ایران می گردد.
بدین سان و با یک حساب سرانگشتی، خامنه ای درمانده بطور متوسط در هر سال « 4،4 میلیارد دلار» ضرر مالی را برای جامعه دردمند ایران برنامه ریزی کرده است.

گزارش فوق در ادامه به بی بضاعتی ولی فقیه در سیاست های اقتصادی و بویژه خارجی اذعان کرده و می افزاید: « تلخی داستان اینجا است که سیاست ورزان ایرانی این رفتار ناجوانمردانه چینی ها را به مثابه لطف این کشور به ایرانیان تحویل می دهند وحقیقت داستان را به مردم نمی‌گویند».

پنهانکاری های عامدانه رژیم آخوندی برای ارائه حقایق به جامعه نیز امری عادی در این حاکمیت تبهکار وضد ملی است. کافی است تا نیم نگاهی به کارنامه سیاه رژیم بویژه در تمامی پروژه‌های استراتژیک و راهبردی انداخته تا بدین سان به عمق فاجعه‌ای که این دیکتاتوری کودک کش برای کشور ما رقم زده است، بهتر پی برده شود.
هزینه های سنگین نظامی و امنیتی در داخل کشور و یا تروریستی، کشور گشایی و صدور بنیاد گرایی به خارج از مرزها، به موازات پروژه‌های مخرب اتمی و موشکی، دیگر رمقی برای صندوق های مالی در رژیم آخوندی باقی نگذاشته است. بدین سان خامنه ای درمانده تنها راهکار برای رسیدن به دلار های نفتی را در تاراج منابع ملی و یا فروش و واگذاری بخش های استراتژیک کشور به بیگانگان جستجو می‌کند.

انعقاد فراردادهای ننگین تحت عناوین « ۲۰ ساله » که محتوی آن همچنان برای جامعه ممنوع اعلام گردیده ، به یقین آینه تمام قدی برای سیاست های ضد ملی ولی فقیه می باشد.
گزارش فوق ضمن اعتراف به این واقعیات در ادامه می افزاید : « شوربختانه وضعیت اقتصادایران گونه ای است که می توان گفت حزب کمونیست چین ایران را مستعمره اقتصادی خود کرده».

همبستگی ملی