تثبیت خواست ملی و بین المللی برای سرنگونی دیکتاتوری ولی فقیه

به یقین آنجه که یکبار دیگر طی سه روز برگزاری پرشکوه کهکشان مقاومت در فرانسه به اثبات رسیده است همان تثبیت خواست ملی و بین المللی برای سرنگونی دیکتاتوری ولی فقیه در ایران می باشد.

حضور گسترده ایرانیان آزاده ، اشرف نشانان و نیز شخصیت های برجسته  سیاسی ، حقوق بشری ، نمایندگان و احزاب گوناگون  از چهار قاره جهان و حمایت بی دریغ آنان از برنامه ده ماده ای خانم رجوی،  ترجمان واقعیتی بنام رشد ،  گسترش و محبوبیت مقاومت ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی می باشد. 

دراین راستا نیز باید به تمامی توطئه‌های رژیم درمانده آخوندی با هدف ممانعت از برگزاری این سری از گردهمایی های پرشکوه اشاره نمود ، امری که صدالبته  هراس و وحشت حکومت از تنها بدیل خود را به نمایش می گذارد. 
دراین راستا خامنه ای کودک کش ماه ها تلاش نمود تا با اهرم گروگانگیری و راه اندازی دور دیگری از مذاکرات پنهانی ، دست به امتیاز گیری بزند و بدین سان بر نیروی محوی جنبش در خارج از کشور فشار و محدویت اعمال نماید.

یک نمونه برای اثبات این سیاست مخرب را می توان در تازه ترین « تقدیر نامه » از سوی وزارت بدنام و آدم کش اطلاعات بخوبی رویت نمود. 
بدین سان ولی فقیه  درمانده عامدانه « دم خروس » ولایت برای راه اندازی این بازی کثیف علیه مقاومت ایران را به بیرون ساطع نموده تا بدین سان به پرونده سازی های جعلی علیه اشرفیان خوراک تبلیغاتی برساند.

نیم نگاهی به ردیه نویسی اطلاعات رژیم بخوبی نشان می دهد که هدف از صدور این خزعبلات که اساسا ربطی  به خارج کشور نداشته ، چیزی نیست جز تلاش برای چرخاندن موضوع « از اقدامات سایبری» به « عملیات سراسری » در داخل کشور.

بدین سان دیکتاتوری ولی فقیه تلاش دارد تا  در سایه سیاست مماشات بهترین فرصت ممکن را برای بهره برداری از سیاست فشار علیه مقاومت ایران خریده  و سیاست های یک حکومت خون ریز ، کودک کش و تروریست را به طرف های مقابل حقنه نماید.
 
همچنین آنچه را که طی هفته گذشته علیه اشرف 3 و یا تلاش برای اعلام ممنوعیت علیه  برگزاری کهکشان مقاومت  به عیان دیده و لمس نموده ایم، مخرج مشترک تمامی تلا ش‌ها و بند بست‌هایی می‌باشند که سرنخ  آنها در بیت خامنه‌ای درمانده نهفته است.

 بقول خانم رجوی: «این کارزار از مانع‌ها و دیوارهای بلند و قطور عبور کرد و توانست توطئه‌ها و کارشکنی‌های رژیم آخوندی و هم‌دستان مماشات‌گرش را مغلوب خود کند.
این نمایش پرشکوه حقانیت و اعتبار و مشروعیت و قدرت مقاومت ایران است؛ سربلندتر از همیشه و آماده‌تر از همیشه و مصمم‌تر از همیشه».

بدین سان باید تاکید نمود که جنبش مقاومت ایران بازهم از یک پیچ خطیر دیگر عبور کرده و پیروزمند برای سرنگونی دیکتاتوری ولی فقیه گام بر می دارد. همچنین شکست هزاران باره برای سیاست مخرب مماشات نیز به یقین مستنتج از هوشیاری و سپس تلاش و رزم اعضاء این خانواده بزرگ در کشورهای گوناگون بوده است.