تحریمها و «چرخ پنچر» مجلس

پس از گذشت بیش از ۲سال از تصویب برجام و هیاهوی آخوند حسن روحانی، مهره‌های دولت او و باند مربوطه اندر فواید برجام برای نظام ولایت، از جمله این‌که برجام خطر جنگ را از سر نظام برطرف کرده و جاروجنجالهای دیگری در این رابطه، اکنون به‌وضوح روشن شده است که برخلاف پوشالبافیها در زمینه دست آوردهای برجام، این پدیده نافرجام نه تنها آن‌چنان مفید فایده برای نظام ولایت نبوده است، بلکه هم‌اکنون به‌مثابه جنازه‌یی است که روی دست نظام مانده است به گونه‌یی که از زمان تصویب تاکنون خاصیت اصلی‌اش برای رژیم این است که به‌طور روزمره جنگ باندهای درونی رژیم را تشدید می‌کند.

دست‌آورد این چنینی برجام برای رژیم آخوندی در شرایطی است که هر چه زمان می‌گذرد از طرف مقامات آمریکایی به گونه‌یی روزافزون اصل برجام زیر علامت سؤال می‌رود و قرار است مورد بازبینی قرار بگیرد.

با این احوال باز هم آخوند روحانی درحرافی در زمینه دست‌آوردهای مثبت برجام برای نظام کم نمی‌آورد و باز هم مدعی است: «هیچ کس در دنیا نیست بگوید ایران بواسطه برجام ضرر کرده است».

اما واقعیت سرسخت و تلخ برجام برای رژیم آخوندی آن‌چنان است که روحانی نمی‌تواند با شعار دادن آن را دور بزند.

بنابراین در شرایطی که رژیم چوب پذیرش برجام را خورده است می‌بایست پیامدهای قفل کننده آن را نیز تحمل کند و تبعات آن را به جان بخرد چرا که باید هر لحظه مواظب باشد که دست از پا خطا نکند و «گزک» و «بهانه» ندهد. زیرا به قول سرمقاله‌نویس روزنامه حکومتی جهان صنعت در روز ۲۳مرداد، اگر رژیم «گزک» و «بهانه به غرب و آمریکا» بدهد و «اگر اتفاق بدی بیفتد»، باید نظام «سال‌ها خون دل» بخورد تا به شرایط عادی برسد. در این سرمقاله کلمه بهانه و گزک بارها تکرار شده که بیانگر نگرانی عمیق و سراسیمگی کارگزاران و ریزشیهای نظام است.

در چنین وضعیت آچمزی است که مجلس رژیم طرح مضحک تحریم آمریکا و مقامهای آمریکایی را تصویب می‌کند که حتی مایه تمسخر در رسانه‌های حکومتی می‌شود. به قول کیهان خامنه‌ای چرخ مجلس برای مقابله با تحریمهای آمریکا پنچر است.

سایت مجاهدین خلق