تحریم تسلیحاتی – خامنه ای زیر ضرب بین المللی

رسانه های بین المللی از ارائه پیش نویس قطعنامه برای تحریم «نامحدود» تسلیحاتی علیه رژیم آخوندی خبرداده اند.

تمامی علائم و نشانه ها سخن از نزدیکی هرچه بیشتر جامعه جهانی در رسیدن به اجماع دیگری علیه مطامع ولی فقیه را دارند. براین اساس آخرین بیانیه اتحادیه اروپا میی بر تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی، حداقل تا پایان «۲۰۲۳ میلادی»، به مانند اب سردی بر شوق و حرارات وافر آخوندها می باشد.

همچنین در پی صدور آخرین قطعنامه آژانس بین المللی اتمی و تاکید براین واقعیت که نیات ولی فقیه همچنان در راستای گسترش برنامه های اتمی حکومت استوار است، اکنون میدان بازی برای دیکتاتوری ولی فقیه بسیار تنگتر گردیده، بویژه آنکه علائم و نشانه ها از مواضع روسیه در قبال این قطعنامه و این سخن که رژیم باید «با آژانس همکاری نماید»، از جنس و بوی دیگری می باشد.

پاسدار قالیباف که اکنون بر صندلی مجلس حکومت تکیه زده، در سخنانی ضمن حمله شدید به این قطعنامه می گوید: «قطعنامه شورای حکام با صحنه‌گردانی آمریکا و خیانت اروپا تصویب شد».
در پیش نویس قطعنامه ارائه شده به اعضائ شورای امنیت ملل متحد، آمریکا نه تنها بر ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی مانند «خرید و یا فروش» تاکید ویژه کرده، بلک فراتر از آن خواستار «نامحدود» بودن این تحریمات شده است.
همچنین پیش نویس (سایت دویچه وله ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰) می افزاید: «آمریکا از همه کشورها می‌خواهد از فروش و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات به ایران و از ایران به کشورهای دیگر خودداری کنند، مگر آنکه کمیته شورای امنیت این اقدام را ۳۰ روز قبل از آن و به طور موردی تایید کرده باشد».

درچنینی شرائطی و در حالیکه شواری امنیت یکبار دیگر موضوع رسیدگی به تحریم ها علیه رژیم آخوندی را در دستور کار خود قرارداده است، باید به مجموعه ای از تحولات بویژه تاکید دبیرکل ملل متحد بر «موشک پرانی» های سپاه پاسداران علیه منابع نفتی در کشورهای همسایه نیز اشاره نمود تا پازل سمت و سوی این تحولات عینی تر گردند.
پیشتر آنتونیو گوترش (سایت بین المللی رادیو فرانسه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰) در این رابطه تاکید کرده بود: «بررسی بقایای موشک‌های کروز و همچنین تسلیحاتی که آمریکا در نوامبر ٢٠١٩ و فوریه ٢٠٢٠ در منطقه توقیف کرده و منشأ ایرانی داشته اند، می‌تواند به این معنی باشد که انتقال این تسلیحات، “ناسازگار” با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برای تأیید برجام است».

در این راستا بسیاری از کارشناسان مسائل ایران براین باور هستند که سه عامل فوق، یعنی آخرین قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، مواضع دبیرکل ملل متحد در رابطه با موشک های ساخت رژیم و نیز نزدیکی دیدگاه های سه قدرت اروپایی، روسیه و آمریکا به یکدیگر، راه را در منطق خود به تمدید تحریم های تسسلیحاتی رژیم، حال چه برای «بلند و یا میان مدت» باز کرده است.

همبستگی ملی