تحریم نمایش انتخابات – پاسخ دانشجویان بپا خاسته به حکومت

روز گذشته دانشگاه های کشور شاهد خیزش دوباره دانشجویان برای خونخواهی شهدای قیام آبان و همچنین ۱۷۶ مسافر بیگناه هواپیمای سرنگون شده مسافربری توسط سپاه پاسداران بودند.

بزرگترین تجمع اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر در تهران بوقوع پیوست و سپس به دیگر دانشگاه ها مانند علامه و یا پزشکی شیراز و بابل نیز کشیده شد. این تجمعات به یقین بخشی از عمق تنفر مردم علیه کلیت نظام آخوندی و بویژه در آستانه برگزاری نمایش انتخابات برای مجلس حکومتی می باشند.
دراین رابطه دانشجویان فریاد میزند: «مردم درگیر فقرند اینها تو فکر رای اند»، «نه صندوق نه آراء تحریم انتخابات».

همچنین دانشجویان مبارز دروغ های خامنه ای را به چالش کشیدند و در پاسخ به سخنان ولی فقیه در فردای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری فریاد سردادند: «غلط کردی، خطا کردی».
همچنین این خیز دانشجویی در حالی است که دیکتاتوری مذهبی با سرکوب خونین قیام آبان و به شهادت رساندن بیش از ۱۵۰۰ قیام آفرین ، به خیال باطل خود براین باور بود که دیگر از اعتراض و خیزش خبری نخواهد نیست و بدین سان حکومت با تمامی بگیر و ببندها و امنیتی کردن فضای کشور، در سکوت کامل دست به برگزاری نمایش انتخاباتی خواهد زد.

علیه این وضعیت نیز دانشجویان آگاه و مبارز ضمن به چالش کشیدن فضای امنیتی و نظامی کشور، خطاب به سپاه پاسداران و سیاست های سرکوبگرانه این ارگان خون ریز فریاد سردادند: «نه پادگان، نه بنگاه، درود بر دانشگاه، حکومت نظامی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم».
بدین سان نخستین قدم علیه تمامی شعبده بازی های خامنه ای برای عبور از نمایش انتخابات توسط دانشجویان مبارز برداشته شد. این قدم در حالی بوقوع پیوسته است که مقاومت ایران با فعالیت کانون های شورشی، موضوع تحریم را به میان جامعه دردمند ایران برده است.
 
درچنین فضایی خامنه ای زهر خورده تلاش دارد تا با حذف باند مقابل، میخ ولایت خود را در درون رژیم کوبیده و مجلسی یکدست برای دوران تیره و سیاه رژیم دست و پا نماید.
وضعیت برای این دوره از نمایشات بحدی وخیم است که یک در تازه ترین نظرسنجی از سوی شبکه صدا و سیمای حکومتی، بیش از ۸۲ درصد از مردم در این نمایشات شرکت نخواهند کرد.
به این واقعیت یک روزنامه وابسته به باند شیخ حسن روحانی اینگونه اعتراف کرده است: «روز سه‌شنبه در برخی راهپیمایی‌ها دیدیم که تابلوی نه به انتخابات بالا رفت که این خطرناک است… اتفاقی که روحانی آن را برای آینده کشور خطرناک می‌داند و می‌گوید در رژیم سابق چون انتخابات به معنای حق آزاد مردم وجود نداشت شکافی بین حاکمیت و مردم رخ داد که منجر به انقلاب شد».

پیشتر نیز خانم رجوی در رابطه با تحریم گسترده نمایش انتخابات تاکید کرده بودند: «مردم ایران رآی واقعی خود را در قیامهای آبان و دی ۹۸ با شعارهای مرگ بر خامنه ای رای خود را به سرنگونی این رژیم داده اند. تحریم انتخابات یک فریضه ملی و پیمان با کهکشان شهیدان به ویژه ۱۵۰۰ شهید قیام آبان است. عموم مردم با فریادهای «مرگ براصل ولایت فقیه» و «مرگ برستمگر چه شاه و چه رهبر»، نشان دادند که خواستار آینده یی بدون شیخ وشاه و مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم هستند».

همبستگی ملی