تخریب مزار شهیدان مجاهد در تبریز و فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از نابودی آثار قتل عام 67

طی روزهای اخیر رژیم آخوندی در تبریز به تخریب مزار مجاهدین اعدام شده در دهه ۶۰ و به ویژه شهیدان قتل عام سال ۶۷ در گورستان وادی رحمت دست زده است.

تا کنون مزار ۷۵ تن از شهیدان از جمله شهید اکبر چوپانی و ثریا ابوالفتحی که در حالیکه باردار بود اعدام شد تخریب شده است.

عوامل اطلاعاتی با ریختن بتون به ضخامت بیش از ۱۰سانتیمتر و صاف کردن زمینهای این بخش از گورستان در صددند هرگونه اثری از مزار شهیدان را از بین ببرند. آنها در محل تخریب تابلویی با عنوان«همسان سازی بلوک کودکان» نصب کرده اند و تعدادی سنگ قبر را در محل بتون ریزی جدید قرار داده اند تا کسی متوجه نابودی مزار شهیدان نشود. رد خودروهای مورد استفاده مأموران رژیم و سنگ مزارهای تخریب شده و همچنین مراحل بتون ریزی و گذاشتن سنگهای جدید در عکسها قابل مشاهده است.
ماه گذشته در مشهد نیز، گورهای جمعی شهیدان مجاهد خلق درگورستان بهشت رضا تخریب شد. همچنین در اهواز دژخیمان به منظور از بین بردن مزارهای شهیدان اقدام به تعریض جاده کردند. در جریان خاکبرداری از زمینهای انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز آثار اجساد تلنبار شده در یک گور جمعی که با سیمان پوشیده شده بود٬ نمایان شد. عوامل رژیم به سرعت گورهای جمعی را با خاک پوشاندند و به عملیات تعریض این خیابان ادامه دادند.
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر به خصوص کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن این اقدام ضدبشری و اقدام فوری برای جلوگیری از نابودی اسناد و شواهد و آثار اعدامهای جمعی و قتل عام زندانیان سیاسی به ویژه در سال 1367 فرا می خواند. جانیان حاکم بر ایران به خاطر جنایت علیه بشریت و یک قلم 120هزار اعدام سیاسی باید در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ تیر ۱۳۹۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۷)