ترفند ناشیانه وزارت بدنام برای برانگیختن هنرمندان علیه مجاهدین و نجات یک نفوذی رسوا

مزدور نفوذی ایرج مصداقی در یک دروغپردازی و جعل آشکار در فیسبوک خود ادعا کرده است:
«فرقه رجوی این کلیپ هادی خرسندی را به صورت گسترده برای شبکه هوادارانش ارسال کرده و مدعی شده ”کسی که در موردش (خرسندی) صحبت میکنه جلاد تشنه بخون ایرج مصداقی است. برنامه در L.A بود و در بین برنامه Break ایرج به سراغ خرسندی رفته و این اراجیف را به او میگوید. بعد از برنامه که بچه های خودمان برای خرسندی گل برده بودند، گفت که فردی که در موردش صحبت میکرد ایرج مصداقی بود“».
اما کلیپ الصاقی، بخش قیچی شده از صحبت آقای هادی خرسندی در یکی از برنامه‌هایش در لندن (و نه لس‌آنجلس) در سال ۲۰۱۰ پس از درگذشت خانم مرضیه است که وزارت اطلاعات پس از ۱۰ سال آنرا برای استفاده «چندوجهی» مورد مصرف قرار داده است. از یکسو فشار به خرسندی و برانگیختن او علیه مجاهدین و از سوی دیگر سفیدسازی مصداقی و تخطئه کردن روشنگریهای دقیق آقای فریدون ژورک در باره شاگردی مصداقی برای لاجوردی سردژخیم اوین.
مضحک‌تر اینکه عنصر خودفروخته محمدرضا روحانی را هم شب گذشته با عجله به تلویزیون وزارتی فرستادند تا خرسندی را با تأمین «هزینه» (!) به شکایت علیه مجاهدین برانگیزد. محمدرضا روحانی که دست در خون مجاهدین در اشرف و لیبرتی دارد گفت: « من سپاسگزار میشوم اگر آقای خرسندی در انگلیس به دادگاه مراجعه کند و ما هموطنان هزینه آن را میدهیم…». هفت سال پیش مسئول شورا به مناسبت «تدفین مخفیانه پیکرهای شهیدان اشرف با همان شیوه قتل عام زندانیان سیاسی پس از زهر آتش بس» به روحانی و خودفروختگان دیگر گفت : «خود به چند و چگونه فروختی؟» .
۱-کلیپ قیچی شده مصداقی بخشی از صحبتهای پایانی هادی خرسندی در آذرماه ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) است. وزارت اطلاعات برای اینکه فضاحت سناریو و ترفندش کمرنگ شود و زمان و مکان جلسه برجسته نباشد، قسمت اول حرف آقای خرسندی را حذف کرده است. خرسندی در قسمت قیچی شده، میگوید که پس از درگذشت خانم مرضیه بر سر مزارش رفته و به این خاطر بسیار دشنام خورده است. همچنین او را متهم کرده اند که گویا مجاهد شده است. سپس به طنزی با یکی ازدوستان میپردازد که نظر او را راجع به مجاهدین پرسیده و بین رجوی و خامنه ای قیاس و سؤال کرده کدامیک از آنها بدتر هستند (کلیپ در آدرس زیر در دسترس است):
https://www.youtube.com/watch?v=ZYdQ-jMp98Y
۲- پخش یا هرگونه استفاده از کلیپ ۱۰ سال پیش آقای هادی خرسندی توسط مجاهدین و شبکه هواداران مقاومت ایران کذب محض و ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات و عوامل نفوذی و خودفروخته است.
۳-مجاهدین هیچگاه به هیچکس نگفته‌اند «کسی که در موردش (خرسندی) صحبت میکنه جلاد تشنه بخون ایرج مصداقی است». در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) هنوز دست مزدور نفوذی ایرج مصداقی، مانند تروریست بمب‌گذار امیر سعدونی رو نشده بود و به هواداری از مجاهدین تظاهر می‌کرد. بنابراین موضوعیتی ندارد که منظور و مخاطب سخنان خرسندی در آن زمان باشد.
۴-این دروغ مسخره که در سال ۲۰۱۰ در لس‌آنجلس «بعد از برنامه که بچه های خودمان برای خرسندی گل برده بودند، گفت که فردی که در موردش صحبت میکرد ایرج مصداقی بود» دروغ مکمل با الگوی بلوف‌های «چندوجهی» بازجویان اوین است.
۵-تیغ‌کشی و لجن‌پراکنی‌های بعدی علیه آقای فریدون ژورک نیز به روشنی مصداق و پژواک غیظ و کین شاگرد مستفرنگ لاجوردی از افشای مأموریت نفوذ است و سوزش اطلاعات آخوندها را از تمام سوز شدن مزدور نفوذی بازتاب می‌کند.
این نخستین بار نیست که وزارت اطلاعات و مأمورانش به جعل ایمیل، پست های اینترنتی، حسابهای جعلی و حتی جعل نشریه مجاهد مبادرت میکنند. در خرداد گذشته پس از درگذشت خانم مرجان، وزارت بدنام یک نشریه مجاهد جعلی منتشر و به دروغ ادعا کرد نشریه مجاهد تصویر علی کریمی و ۱۵ بازیگر را تحت عنوان «سوگ هنرمندان در مرگ بانو مرجان» منتشر کرده است. هدف، برانگیختن آنها به موضعگیری علیه مجاهدین بود.
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم همچنانکه در اطلاعیه ۹ تیر ۱۳۹۹ آمده است بار دیگر از عموم هموطنان می‌خواهد هرگونه ابهام و موارد مشکوک را با نمایندگی‌های شورا یا دفاتر مجاهدین در کشورهای مختلف در میان بگذارید و سایر هموطنان و نیروها را نسبت به ترفندهای دشمن هوشیار نمایند.

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ (۱۱ اوت ۲۰۲۰)