تروریسم صادراتی رژیم آخوندی درتلویزیون نروژ، شکار وتصفیه مخالفان دراروپا

سایت رادیوتلویزیون نروژ- تروریسم صادراتی رژیم آخوندی، ۱۷شهریور۹۹:

سرویس اطلاعاتی رژیم ایران چندین دهه به شکار و تصفیه مخالفان در اروپا پرداخته است. در نروژ نیز بسیاری از برنامه‌های سوءقصد فاش شده است.
بارها عیان شده که رژیم ایران چگونه برای مقابله با مخالفان خود منجمله در خارج از مرزها عمل می کند.
ریزشی های کلیدی از رژیم ایران چندین بار چگونگی روند کار را بازگو کرده اند.
ده سال پیش حیدری یک کنسول جداشده از رژیم ایران در نروژ گفت: آنان اطلاعات جمع آوری شده از مخالفان را گردآوری و تنظیم نموده و برای سرویس اطلاعاتی در ایران ارسال میکنند. ماموران در محیط ها نفوذ کرده، و خانواده ها را چه در نروژ و چه در ایران تهدید می کنند
در اکتبر ۱۹۹۳ ویلیام نیگورد ناشر نروژی از بنگاه انتشاراتی Aschehoug در بیرون خانه خویش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
خمینی حکم مرگ سلمان رشدی و ناشرین و مترجمین کتاب وی را صادر کرده بود.
بدنبال تلاش برای قتل، نظارت و کنترل از محیط سفارت رژیم ایران بشدت تشدید شد. این نظارت وکنترل شدید موجب شد تا فعالیت محمد موحد دیپلمات رژیم در مارس ۱۹۹۴ فاش شود. او با دادن پاسپورت و ویزا به برخی از ایرانیان بسیاری را بعنوان خبرچین به استخدام درآورد. مشخص شد شماری از ایرانیانی که در نروژ پناهندگی گرفته بودند، در واقع برای رژیم و نفوذ در محافل اپوزیسیون کار می کردند.
به دنبال افشای این موضوع، موحد از نروژ اخراج شد. این یکی از معدود پرونده هایی است که طی ان دیپلماتها بدلیل جاسوسی علیه پناهندگان از نروژ اخراج میشوند.
شخصیت سیاسی تبعیدی ایرانی فرشته یگانه بدلیل تهدیدات تروریستی ناگزیر شد سفر خود به نروژ را به تعویق بیندازد
سرویس نظارت و کنترل پلیس در سال ۱۹۹۶ فاش کرد که یک دیپلمات رژیم ایران در موارد بسیاری با نام و مشخصات جعلی عمل کرده است. نام واقعی وی Saberi Moghaddam صابری مقدم بود. او توجه خاصی به تور سخنرانی فرشته یگانه، سیاستمدار تبعیدی ایرانی ، که قراربود در نروژ شرکت کند، نشان میداد.
بدلیل فعالیت قابل توجه فرشته یگانه در جنبش مقاومت ایران در پاریس اتحادیه سراسری مدارس و اتحادیه کارگری LO از او دعوت بعمل آورده بود. صابری مقدم وانمود می کرد که از اپوزیسیون است و قصد دارد در این مسافرت کمک کند. سرویس نظارت و کنترل پلیس به یک سوء قصد مظنون شد و تورسخنرانی منتفی شد. مترجم به عنوان فرد نامطلوب به نروژ معرفی شد و نتوانست ویزای ورود به این کشور را دریافت کند. همچنین فاش شد که وی در چندین نوبت در تماس با نماینده گان پارلمان نروژ از اسم جعلی استفاده کرده است.
علت ظن شواهد مستمر از سوء قصد ها در اروپا بود که به طورآشکارا توسط مامورانی که برای رژیم ایران کارمیکردند، صورت گرفته بود..
در سال ۱۹۸۹ سه عضو اصلی حزب دمکرات کردستان هنگام مذاکره با نماینده گان رسمی رژیم در اتریش کشته شدند.
هشت سال بعد، مخالف ایرانی کاظم رجوی در حومه ژنو ترور شد، و در ۱۹۹۱ شاهپور بختیار نخست وزیر سابق ایران در فرانسه کشته شد. علی وکیلی راد مامور رژیم ایران که در سال ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد و به ایران اخراج شد به اتهام ترور شاپور بختیار زندانی شده بود. وقتی او به ایران برگشت رژیم از او بعنوان یک قهرمان استقبال کرد.
در تمامی این پرونده ها سرنخ های روشنی از دخالت مقامات رژیم ایران و سفارتخانه های آن وجود داشت.
در سال ۱۹۹۲ خشونت و وحشیگری عریان تر شد.
پس از جلسه بین الملل سوسیالیست یک هیئت ایرانی شرکت کننده در رستوران میکونوس مورد سوء قصد قرار گرفتند. دو مرد با مسلسل به داخل رستوران هجوم برده و آن ۴ ایرانی را کشتند.
مدارک و اسناد آنقدر قوی بود که مقامات آلمانی حکم دستگیری وزیراطلاعات رژیم ایران علی فلاحیان را صادر کردند. مقامات رژیم ایران مسئول فرماندهی ترور بودند. به دنبال یک دادگاه ۳ ساله یک ایرانی و سه لبنانی که ارتباط قوی با حزب الله داشتند به جرم ارتکاب به قتل محکوم شدند.
بسیاری معتقد بودند که مقامات رژیم ایرانی پس از صدور حکم صریح آلمان در سال ۱۹۹۷، فعالیت های تروریستی را در اروپا کاهش خواهد داد. اما اینطور نشد. فعالیت ها ادامه داشته و مخالفان از میان برداشته شدند.
سرویس امنیتی پلیس نروژ( PST )تأیید میکند که در ارزیابی تهدیدات آشکار بارها رژیم ایران را به عنوان حکومتی که به جاسوسی علیه پناهندگان و فعالیتهای اطلاعاتی در نروژمبادرت می کند، متهم کرده است.

ایران افشاگر