تروریسم ملایان – پیام یک قطعنامه قوی

با نزدیک شدن به موعد برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ترور از سوی دیکتاتوری ولی فقیه در بلژیک که به تبع آن اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین به جرم آمریت و عاملیت در طرح ترور ناموفق علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس در سکوی اتهام قرار خواهد گرفت، اکنون کنگره ایالات متحده نیز یک قطعنامه قوی علیه تروریسم آخوندی و در حمایت از مقاومت ایران رژیم صادر نموده است.

قطعنامه ۳۷۴ که از سوی نمایندگان از هردو حزب دمکرات و جمهوری خواه به امضاء رسیده، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی رژیم خوندی و بطور مشخص این سوء قصد شست خورده، تاکید کرده است: به «دولت آمریکا فراخوان میدهد که با متحدین اروپایی، شامل کشورهای بالکان کار کنند تا رژیم ایران را بخاطر تخطی از پروتکل های دیپلماتیک مورد حسابرسی قرار دهند.
همچنین از دولتها میخواهد که از فعالیتهای مخرب هیئت های دیپلماتیک رژیم ایران جلوگیری کنند و به بستن سفارتهای آن منجمله بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی اقدام کنند».

به یقین صدور چنین قطعنامه ای انهم در شرائطی که احزاب آمریکا اکنون درگیر کارزار انتخاباتی می باشند و منطقا فرصت کمی برای رسیدگی به دیگر مسائل بویژه سیاست خارجی را دارند، خود مبین دو واقعیت می باشد.
نخست وزن سنگین و ارزش مقاومت ایران و بویژه شخص خانم رجوی در مسیر استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ایران و دیگر ضرورت الویت دادن به رژیم سرکوبگر و تروریستی ملایان که اکنون نه تنها مردم ایران، بلکه منطقه و جهان را به گروگان گرفته اند.

به یقین بی عملی سیاست مماشات علیه حکومت ترور در میهن امان یکی از مشوق های اصلی برای ادامه آن بوده است، زیرا نه تنها سکوت و چشم پوشی، بلکه فراتر از آن دست و دل بازی و دادن ۱۵۰ میلیارد دلار به رژیم ، بعنوان چراغ سبزی برای ادامه سیاست ترور ارزیابی می گردد.
دراین رابطه وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است: «مماشات با ایران سیاست غلطی بود که با آن به رژیم ایران پول و فرصت داده شد تا کارزار ترور را رونق دهد و ما این را متوقف ساختیم». (سایت مجاهدین خلق ۱۱ مهر ۱۳۹۹)

براین اساس باید به جوهر قطعنامه فوق الذکر نظر افکند و اهمیت آن را تبین نمود. این قطعنامه که از اکثریت اعضائ مجلس نمایندگان برخوردار می باشد، به واقعیتی بنام ضرورت تقابل با دیکتاتوری خون ریز خامنه ای تاکید دارد و بصراحت از طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی برای یک جمهوری «غیر اتمی و غیر مذهبی» در ایران تاکید می ورزد.

نقطه کلیدی این قطعنامه همین کلمات میباشد، زیرا صحنه مبارزه در ایران امروز بر پایه برقراری یک «جمهوری» دمکرانیک و نه اوهام و خیالپردازی های بقایای سلطنت مدفون شده می چرخد.
اشعار مردم در اعتراضات اخیر و تاکید براین واقعیت که «نه شاه میخواهیم نه ملا» و یا «شاه سلطان ولایت، مرگت فرارسیده» بخوبی ترجمان واقعیات در ایران آخوندزده می باشند.

دراین راستا نیز نمایندگان کنگره تاکید کرده‌اند که «در کنار مردم ایران که به تظاهرات مسالمت آمیز و مشروع خود علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم ادامه میدهند، می ایستند».

همبستگی ملی