تظاهرات علیه حضورظریف، وزیر خارجه فاشیسم مذهبی

روز جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، ایرانیان آزاده و اشرف نشانها از سراسر آلمان در مونیخ دست به تظاهرات زدند و حضور جواد ظریف گماشته دیکتاتوری تروریستی و فاشیسم مذهبی حاکم برایران را محکوم کردند و خواستار اخراج ظریف از مونیخ شدند.

تظاهر کنندگان تأکید کردند که جواد ظریف در همه تصمیمات تروریستی و جنایتکارانه این رژیم که توسط شورای عالی امنیت رژیم از جمله حملات تروریستی در اروپا دست دارد وحرفه او توجیه تروریسم صادراتی رژیم بوده و شخصا به همدستی و تحت امر بودن قاسم سیمانی سرکرده به هلاکت رسیده نیروی تروریستی قدس اذعان کرده است.
ظریف هم چنین، مسئول اقدامات تروریستی دیپلمات تروریستهای سفارتخانه های رژیم در کشورهای مختلف است. اسداالله اسدی دیپلمات تروریست شاغل در سفارت رژیم در اتریش که در آلمان دستگیر شد، بمب گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس را هدایت می کرد و شخصا بمب ومواد انفجاری را به تروریستها داده بود وبه همین جرم اکنون برای محاکمه در بلژیک زندانی است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت باصدوراطلاعیه یی اعلام کرد: ظریف رژیمی را نمایندگی می کند که در جریان قیام آبان ماه، حداقل ۱۵۰۰ تن از مردم معترض را قتل عام کرد؛ رژیمی که فعالترین حامی تروریسم دولتی در جهان و عامل اصلی بحران، جنگ افروزی و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه می باشد.
همنشینی با جنایتکارانی مانند قاسم سلیمانی، بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه، حسن نصرالله، و عماد مغنیه در زمره بالاترین افتخارات ظریف است. توجیه جنایات رژیم و مشارکت در توطئه های تروریستی در خارج و فراهم کردن تسهیلات برای آنها از وظایف اصلی وزارت خارجه آخوندهاست. در دوسال گذشته، ۷ دیپلمات تروریست رژیم، از جمله یک سفیر، به خاطر دخالت در طرحهای تروریستی علیه مخالفان از خاک اروپا اخراج شدند. ظریف باید، همچون خامنه ای و روحانی و دیگر سرکردگان رژیم، بخاطر جنایت علیه بشریت، همچون یوآخیم فون ریبنتورپ، وزیر خارجه هیتلر، در برابر عدالت قرار گیرد.
معصومه بلورچی: تعظیم در مقابل ملتی که با حمایت ملیونی از خواسته های آزادیخواهانه برادر مسعود خمینی و رژیم غاصبش را به وحشت انداختند و هرگز از دادن قیمت نهراسیدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار لیست گذاری تمامیت سپاه پاسداران و وزارت بد نام اطلاعات و رژیم توسط دولتهای اروپایی و اخراج ماموران سرویسهای مخفی رژیم آخوندی و نیروی تروریستی قدس از کشورهای اروپایی و ارجاع پرونده های نقض حقوق بشر توسط رژیم از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به شورای امنیت ملل متحد دادگاه جنایی بین المللی شدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند کنفرانس امنیتی مونیخ جای تروریستها نیست و جواد ظریف باید اخراج شود. آنان با تاکید بر این که صلح و امنیت جهانی، تغییر رژیم در ایران را طلب می کندإ خواستار به برسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و خواست آنها برای سرنگونی استبداد مذهبی آخوندی شدند.

تظاهرات علیه حضورظریف، وزیر خارجه فاشیسم مذهبی و نماینده رژیم قاتل در مونیخ