تظاهرات مردم خشمگین علیه قتل مهسا امینی با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «می کشم می‌کشم کسی که خواهرم کشت»

مریم رجوی: اعلام عزای عمومی برای قتل مهسا، گشت زن‌ستیز آخوندی باید منحل شود

به‌دنبال قتل دردناک مهسا امینی که به دست گشت سرکوبگر ارشاد رژیم جان خود را از دست داد، خشم و انزجار عموم مردم ایران را فرا گرفت. مردم خشمگین تهران در مقابل بیمارستان کسری محل جان باختن مهسا دست به اعتراض زدند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «ما همه مهسا هستیم»، «بجنگ تا بجنگیم»، «از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان»، «هیهات مناالذله»، «مرگ بر ستمگر»، «گشت ارشاد گشت کشتار» و «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله». مردم با انبوه مأموران سرکوبگر که قصد متفرق کردن تظاهر کنندگان را داشتند با شعار مرگ بر خامنه‌ای درگیر شدند. لباس‌شخصیها تعدادی از تظاهر کنندگان را دستگیر کردند. تظاهر کنندگان با شعار «ایرانی با غیرت حمایت حمایت» خواهان پیوستن سایر مردم به اعتراضات شدند.

بسیاری از مردم در تهران با به صدا درآوردن بوق خودروهایشان به جنایت آخوندها اعتراض کردند. در برخی از نقاط تهران مردم از پشت بام‌ها شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. تعدادی از زنان راه‌ها را بسته و شعار می‌دادند بی‌شرف داعشی و در برخی از مناطق مردم تجمع کرده و شعار می‌کشم می‌کشم کسی که خواهرم کشت می‌دادند. در اطراف میدان آرژانتین تهران مردم تجمع کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دادند و خیابان آرژانتین به سمت خیابان الوند را که بیمارستان کسری در آن واقع شده بستند. در اثر تجمع مردم ترافیک سنگین در میدان آرژانتین و پارک ساعی ایجاد شده بود.

خانم مریم رجوی روز گذشته ضمن ابراز عمیق‌ترین همدردی‌ها با خانواده مهسا امینی، به‌خاطر قتل وحشیانه این دختر مظلوم کرد، عزای عمومی اعلام کرد و زنان غیرتمند ایران را به اعتراض سراسری علیه این رژیم زن‌ستیز و پلید فراخواند و گفت گشت زن‌ستیز ارشاد آخوندی باید منحل شود. وی افزود رژیم زن‌ستیز آخوندی هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد. ستم آخوندها و پاسداران با ایستادگی و مقاومت زن ایرانی درهم خواهد شکست. با تمام قوا باید با این رژیم مقابله کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ شهریور ۱۴۰۱ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲)