تظاهرات و تجمع اعتراضی بازنشستگان و فرهنگیان در تهران و اصفهان

فراخوان بین المللی به حمایت ازمعترضان و آزادی دستگیرشدگان

صبح امروز صدها تن از بازنشستگان در مقابل وزارت کار رژیم آخوندی در تهران دست به تظاهرات زدند. در این تجمع اعتراضی که برغم اقدامات بازدارنده و تدابیر سرکوبگرانه شکل گرفت. شماری از تظاهر کنندگان بخصوص کسانی که عکس و فیلم می گرفتند دستگیر شدند.
بازنشستگان که به دلیل کمی حقوق، عدم پرداخت به موقع حقوق، تورم و گرانی به ستوه آمده اند پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود ”اسلام رو پله کردند مردم را ظله کردند”، ” جای کارگر و فرهنگی در زندان نیست”، ”سوریه را رها کن فکری به حال ما کن”،”معلم زندانی آزاد باید گردد” و ….
همزمان شمار زیادی از فرهنگیان و بازنشستگان دراصفهان در حوالی میدان انقلاب این شهر دست به تظاهرات زدند. آنها تراکتهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: ”معیشت منزلت سلامت حق مسلم ما است”، ” تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم”، ”افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر”، ”دشمن ما همین جاست الکی میگن آمریکاست”،”سوریه را رها کن فکری به حال ما کن”، ” نه دزدی نه ذلت این است شعارملت” و…
ساعتی بعد نیروهای سرکوبگر به تجمع کنندگان حمله کرده و به ضرب و شتم آنها پرداختند و برخی را دستگیر کردند.
مقاومت ایران با درود به تظاهر کنندگان و فرهنگیان و بازنشستگان و عموم زحمتکشان که از ظلم و ستم فاشیستم دینی حاکم بر ایران رنج می برند، مردم و جوانان را به حمایت از معترضان فراخواند و از مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و سندیکاها و اتحادیه ها در کشورهای مختلف خواست اقدامات سرکوبگرانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه فرهنگیان و بازنشستگان و زحمتکشان را محکوم کنند و برای آزادی فوری دستگیرشدگان اقدام کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ شهریور ۱۳۹۸(۲۶ اوت ۲۰۱۹)