تقسیم خوزستان – پاسخ خامنه‌ای به مردم تشنه به آب

اعلام خبر تقسیم استان سابقا زرخیز خوزستان به بخشهای«شمالی و جنوبی» به یقین بخشی از سیاستهای امنیتی از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه با هدف مهار بحران در این خطه می‌باشد.

روز گذشته در حالی مجلس حکومتی از وصول طرح تقسیم خوزستان خبر داد که اکنون با گذشت سه هفته از قیام مردم تشنه به آب در شهرهای این استان، از سرنوشت بسیاری از دستگیر‌شدگان، مفقودین و قربانیان اطلاعی در دست نیست.
خیزش بزرگ اهالی شریف در بسیاری از شهرهای این استان که قریب دو هفته بطول انجامید، بحدی بود که سراسر ایران را به همبستگی با آنان به حرکت در آورده است.

به یقین وحشت خامنه‌ای از این اتحاد ملی که درخور تحسین و ستایش می‌باشد، قابل فهم است، زیرا وی در این قیام آینه تمام قد سرنگونی رژیم سرکوبگر خود را تجربه می‌کند.
گسیل گله‌های چماقدار، سپاه پاسداران و نیروهای تا دندان مسلح گارد ویژه برای سرکوب قیام در شهرهای خوزستان و جنگ و گریز شبانه مردم با آنان، آن‌چنان هراسی در دل دیکتاتور پدیدار نموده است که وی به مانند همیشه راه‌حل را در تجزیه و تقسیم استان جستجو می‌کند.

وی پیش‌تر چنین سیاستهای ضدمردمی و مسأله ساز را در دیگر استانهای کشور نمونتا در خراسان و تقسیم آن به سه بخش شمالی، رضوی و جنوبی راه‌اندازی کرده است.
براین اساس نیز شاهد هستیم که برخلاف تمامی ادعاهای اولیه مبنی بر تقسیم ثروت و ایجاد تعادل برای رشد و شکوفایی در آنها، نه تنها رونقی صورت نگرفته، بلکه به بروز بوروکراسی شدید، فساد و فقر در بخشهای بزرگی در استان خراسان نیز انجامیده است.

هم‌چنین یک نماینده حکومتی از خرمشهر از این طرح با عناوینی مانند«فرصت» نام برده است، امری که واقعیتهای پنهان برای تقسیم خوزستان را به نمایش می‌گذارد.
بر اساس این طرح امنیتی: «شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر در استان موسوم به خوزستان جنوبی قرار می‌گیرند» (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۲۴مرداد).

به یقین اعلام این طرح با همآهنگی و به‌دستور سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای صورت گرفته است، زیرا یک نماینده دیگر حکومت از استان خوزستان در این رابطه اعتراف کرده است:«طرح تشکیل خوزستان جنوبی نه در کمیسیونی و نه در صحن علنی و نه در هیچ فراکسیونی، نه بررسی شده و نه تأیید شده است» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۵مرداد ۱۴۰۰).

بدین سان مشخص می‌شود که برخلاف تبلیغات رژیم، موضوع نه تنها به«استفاده بهینه از استعدادهای سرشار مادی و متنوع» بر نمی‌گردد، بلکه تماماً امنیتی و در راستای کنترل یکی از بحرانی‌ترین استانهای کشور با منابع عظیم نفت و گاز می‌باشد.

در این رابطه سخنگوی سازمان مجاهدین تأکید کرده است:« واضح است که هدف حکومت آخوندی و مجلس ارتجاع از طرح تجزیه استان خوزستان و تقسیم آن به دو قسمت چیزی جز منحرف کردن توجهات مردم از قیام و تفرقه اندازی بین اهالی و شهرهای خوزستان نیست».

همبستگی ملی