تهاجم شعبان بی‌مخ‌های وابسته به بچه شاه به پشتیبانان مقاومت در تظاهرات بروکسل

دوشنبه اول اسفند حوالی ساعت یک بعدازظهر در تظاهرات در برابر مقر اتحادیه اروپا در میدان شومان در بروکسل، شعبان بی‌مخ‌ها و لمپنهای اجیر شدهٔ وابسته به بچه شاه، شماری از هواداران مجاهدین و پشتیبانان مقاومت ایران را که پلاکاردهایی علیه شاه و شیخ داشتند یا شعار می‌دادند، مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند.

آقای حسن حبیبی هوادار مجاهدین و پشتیبان دیرین مقاومت به‌خاطر پلاکارد دستی «نه شیخ نه شاه، نه تاج و نه عمامه» مورد حمله قرار گرفت و بیهوش شد و به بیمارستان منتقل گردید.

لباس شخصیها ابتدا او را از میان جمعیت شکار و به نزدیک سن بردند و بر روی زمین خواباندند و با یک جسم سنگین فلزی به قسمت پایینی جمجمه او زدند تا بیهوش شود.

گواهی بیمارستان حاکی از یک ضربه به استخوان پایینی جمجمه و بیهوشی در اثر آسیب با یک شوک مغزی است.

این از هنرهای گشت ارشاد بچه شاه و سردژخیم پرویز ثابتی آن هم در برابر مقر اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران و فصل‌مشترک سپاه و ساواک در رابطه با آزادی بیان و شعار دادن علیه شیخ و شاه است.

وضعیت حسن حبیبی همراه با فیلم شکار او از میان جمعیت و بردنش به نزدیکی سن و وارد کردن ضربات و گواهی بیمارستان با پلیس بلژیک در میان گذاشته شد و شکایت او در جریان است.

خانم مهناز عرب هوادار مجاهدین و از بستگان مجاهد شهید محسن عرب نیز به‌خاطر شعار مرگ بر ستمگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و روانه بیمارستان شد.

اخیراً ۱۷۵مجاهد خلق در ۳ اطلاعیه پیاپی برای گواهی دادن درباره شکنجه‌های ساواک و نقش پرویز ثابتی اعلام آمادگی کردند. این خشم‌وکین بقایای شاه و ساواک و همدستان را برانگیخته است.

مقاومت ایران از پلیس و مقامات مسئول بلژیک خواهان رسیدگی به‌عملکرد آمران و عاملان این قبیل حملات رذیلانه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ فوریه ۲۰۲۳)