تهدیدات نمایندگان خامنه ای زمینه ساز سرکوب مجدد وحشیانه زنان در ایران

روز جمعه ۱۱ مهرماه، آخوند جنایتکار یوسف طباطبایی، نماینده خامنه ای در اصفهان، خواهان ایجاد ناامنی برای زنان میهن‌مان تحت عنوان آخوندساخته بدحجابی شد و در دیدار با سرکرده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت:‌«باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند… باید در خصوص هنجارشکنی و قانون شکنی اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی اعطا شود… نباید ترس داشته باشیم از این که اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم، علیه ما اقدام خصمانه ای انجام دهند».

طباطبایی همان جنایتکاری است که اظهارات ۹سال پیش او علیه «زنان بدحجاب»، اسیدپاشی و سرکوب زنان علیه دختران اصفهانی را کلید زد. فاجعه ای که آمران و عاملانش هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نگرفتند.

در همین حال، آخوند ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در خراسان شمالی نیز گفت:‌«نیروهای انتظامی می بایست زندگی آشوبگرانی که نیت شوم در اذهان خود دارند را ناامن کنند… پدیده بدحجابی و بی حجابی در جامعه همچون ویروسی در میان مردم است و باید با آن مقابله کرد… علاوه بر ورود پلیس و قوه قضائیه به امر مقابله با بی حجابی، مردم هم باید به این امر ورود پیدا کنند و آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. لذا باید در برابر ویروس های غیرکرونایی نیز حساس باشیم».

در یک اقدام ضدانسانی دیگر، پلیس «امنیت اخلاقی» آخوندها، از چند هفته پیش با ارسال گسترده «پیامک بدحجابی» یا «کشف حجاب» صاحبان بسیاری از خودورها را احضار کرد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت تهدیدهای نماینده های جنایتکار خامنه ای را که با موج نفرت و انزجار عمومی مواجه شده است را زمینه سازی برای سرکوب بیشتر زنان و دختران میهن مان می داند و توجه شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و کلیه ارگان ها و سازمان های مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم زن ستیز آخوندی و حمایت از مبارزه زنان ایران برای آزادی و برابری فرا می خواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۱۳مهر ۱۳۹۹ (۴ اکتبر ۲۰۲۰)