ثبت بین المللی شکایت علیه رئیسی جلاد به جرم جنایت علیه بشریت

استرون استیونسون: ما رئیسی را در هر کشوری تعقیب خواهیم کرد تا دستگیر شود. او نباید مصونیت داشته باشد.

اقدامات مشابه در کانادا و هلند هم برای این‌که رئیسی جانی در دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه محاکمه شود صورت گرفته است.

طاهر بومدرا: پلیس انگلستان در لندن در حال بررسی شکایت‌هاست

شکایتها را نهایتاً به دادستانها تحویل خواهد داد و سپس ما عاملان قتل‌عام و ناپدیدسازیها را به دادگاه خواهیم کشاند

به‌دنبال عقب‌نشینی مفتضحانه جلاد ۶۷ از سفر به اسکاتلند پس از شکایتها و اعتراض جهانی هموطنان و درخواست ایرانیان در ۲۲شهر در ۱۴کشور برای دستگیری و محاکمه رئیس‌جمهور رژیم اعدام و قتل‌عام و اعلام شتاب‌زده لغو سفر رئیسی در روز دوشنبه ۱۹مهر توسط سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم، نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر گلاسگو برگزار کرد.

در این کنفرانس؛ استرون استیونسون همآهنگ‌کنندهٴ کارزار تغییر در ایران، طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق‌بشر ملل‌متحد در عراق، عضو هیأت‌رئیسه کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷ و شماری از شاهدان قتل‌عام ۶۷ و بستگان شهیدان شرکت داشتند و درباره پیگرد رئیسی جلاد به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی سخنرانی کردند

در شروع کنفرانس حسین عابدینی معاون نمایندگی شورا در انگلستان که اداره جلسه را به عهده داشت، گفت:مردم ایران رئیسی را به‌عنوان جلاد ۶۷ می‌شناسند و اکنون یک کارزار بین‌المللی علیه رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت توسط دژخیمان رژیم و محکومیت این جنایتها وجود دارد. موج محکومیتها باید به اقدامات مشخص منجر شود و دولتهای جهان به‌ویژه کشورهای اروپایی سفر رئیسی به این کشورها را ممنوع کنند

وی افزود: رئیسی عضو کلیدی هیأت مرگ در تهران و مسئول اعدام دهها هزار زندانی سیاسی بود که به‌خاطر پافشاری بر مواضع خود اعدام شدند. عفو بین‌الملل این قتل‌عام را کشتار ادامه‌دار علیه بشریت دانسته است و بسیاری از کارشناسان و قضات بین‌المللی آنرا نسل‌کشی می‌دانند . رئیسی به‌خاطر نقشی که در این قتل‌عام و جنایت بزرگ علیه بشریت داشته باید در مقابل عدالت قرار بگیرد و در هر کشوری که وارد شود دستگیر و محاکمه شود.

استرون استیونسون درباره پیگرد رئیسی جلاد گفت: ما او را در هر کشوری تعقیب خواهیم کرد تا دستگیر شود او نباید مصونیت داشته باشد در فتوای خمینی گفته شده همه مجاهدین سر موضع اعدام شوند و رئیسی که از اعضای کلیدی هیأت مرگ بود مصمم بود این فتوا را اجرا کند. او و دیگر اعضای هیأت مرگ با محاکمه‌های کوتاه و با یک سؤال و جواب زندانیان سرموضع را اعدام می‌کردند. آنها حتی دختران نوجوان را هم اعدام کردند. بسیاری زندانیان که آنزمان در زندان بودند شاهد این جنایات بوده‌اند

استیونسون با یادآوری جنایات قضاییه جلادان در زمانی که آخوند رئیسی در رأس آن بود از جمله کشتار ۱۵۰۰تن از جوانان و مردم به‌جان آمده در جریان قیام آبان ۹۸ افزود: به‌دلیل همین شقاوتها و دست داشتن مستقیم در جنایات، خامنه‌ای رئیسی را به سمت ریاست‌جمهوری منصوب کرد. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم چنین فردی با این سابقه جنایات مصنونیت داشته باشد. هدف ما این است که تحقیقات پلیس و نتایج آن، به دادستان دادگاه عالی جنایی بین‌المللی ارجاع شود.

استیونسون اضافه کرد: علاوه بر این اقدامات مشابه‌ای نیز در کانادا و هلند صورت گرفته است با این هدف که رئیسی جانی در دادگاه جنایی لاهه محاکمه شود. در اسکاتلند ما قانون جهانشمول داریم که هر کسی که مرتکب جنایت شده باشد حتی اگر در کشور دیگری باشد را می‌توانیم محاکمه کنیم و ما بر اساس این قانون درخواست یک تحقیقات جنایی تمام‌عیار را دادیم و ۵ شاهد، این پرونده ۱۰۵ صفحه‌یی را امضا کردند و از این حق قانونی برخوردارند که این شکایت را ارائه کنند
عضو هیأت‌رئیسه کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷

طاهر بومدرا در سخنان خود در کنفرانس گلاسگو گفت: علاوه بر شکایت علیه رئیسی در اسکاتلند، ما روز ۲ژوئیه ۲۰۲۱ اولین شکایت را بعد از جمع‌آوری اسناد کافی به پلیس انگلستان دادیم و تأکید می‌کنم که دیگر نباید منتظر ماند تا عاملان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی و شکنجه و ناپدیدسازی هم‌چنان به جنایات خود ادامه دهند . جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و عاملانش تحت تعقیب باقی خواهند ماند و این موضوع در مورد رئیسی هم صدق می‌کند.

بومدرا افزود: قانون انگلستان به تعقیب عاملان این جنایات تشویق می‌کند. این یکی از قانونهای پیشرو در جهان برای تعقیب و محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت است. پلیس انگلستان در لندن در حال بررسی این شکایت است که نهایتاً به دادستانها تحویل خواهد داد و بعد از آن ما عاملان را به دادگاه خواهیم کشاند و امیدوارم که عدالت محقق شود.

در ادامه این کنفرانس احمد ابراهیمی و رضا فلاحی که هر کدام به‌مدت ده سال در زندانهای رژیم در اسارت به‌سر برده‌اند و هم‌چنین فرزانه مجیدی از بستگان شهیدان سرفراز دهه۶۰ و سربداران ۶۷ مشاهدات خود را از جنایات جلادان رژیم از جمله آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در جریان قتل‌عام ۶۷ و اعدام زندانیان سر موضع توسط هیئتهای مرگ در زندانهای مختلف را برای حاضران و خبرنگاران در صحنه بازگو کردند آنها تأکید کردند که قتل‌عام ۶۷ یک حرکت خلق الساعه نبود و رژیم از یک‌سال پیش از آن با دست زدن به اقدامات مختلف از جمله جداسازی و دسته‌بندی زندانیان برای آن زمینه‌سازی می‌کرد آنها نمونه‌هایی از سؤال و جوابهایی را که هیئتهای مرگ از زندانیان در جریان قتل‌عام ۶۷ می‌کردند را بازگو کردند.

خبرگزاری فرانسه- گزارش ازگلاسگو-۲۱ مهر۱۴۰۰_کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان _حسین عابدینی

رئیسی باید به‌خاطر نسل‌کشی و بسیاری جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد

استرون استیونسون تأکید کرد که ابراهیم رئیسی از شواهد موجود برای محاکمه او بسیار نگران است.

حسین عابدینی گفت: رئیسی باید به‌خاطر نسل‌کشی و بسیاری جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد.

جامعه بین‌المللی باید برای تحقیقات در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷ و نقش رئیسی در آن اقدام به تحقیقات کند.

او نبایداجازه داشته باشد که به هیچ کشوری در خارج از ایران پابگذارد و برای همین است که درخواستی رسمی توسط پلیس اسکاتلند برای دستگیری رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت صادر شده است. اگر که او در کنفرانس گلاسگو حضور پیدا کند.

رئیسی بهمراه سه نفر دیگر مسئول تصمیم‌گیری و فرستادن هزاران نفر به پای چوبه‌های دار بوده که اعدام شده‌اند.

زندانیان مجبور به شرکت در دادگاههای نمایشی بودند دادگاههای ساختگی که تنها چند دقیقه طول می‌کشید طاهر بومدرا گفت: نسل‌کشی و جنایت جنگی جرایمی است که مشمول مرور زمان نمی‌شوند و مهم نیست که چه مدت طول بکشد. مرتکبین آن باید در برابر عدالت قرار گیرند و این مصداق ابراهیم رئیسی است.

در این مورد پلیس لندن عملاً در حال بررسی موضوع است و نهایتاً به دادستانی ارجاع داده خواهد شد و زمانی که به آن مرحله برسد اقدامی علنی در مورد مرتکبین صورت خواهد گرفت و در آن صورت آنها در برابر دادگاه قرار خواهند گرفت.