جان دستگیر شدگان قیام مردمی در خطر است!

زینت میرهاشمی

در حالی که موج محکومیت از برخوردهای وحشیانه رژیم در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی گسترده تر می شود، شمار جان باختگان در سیاهچالها افروده می شود.
بر اساس خبرهای منتشر شده تا کنون ۵ نفر در زندان و زیر شکنجه و رفتار ضد انسانی شهید شده اند. سینا قنبری، وحید حیدری و محسن عادلی از جمله دستگیر شدگانی هستند که رژیم بی شرمانه مدعی شده که آنها در زندان دست به خودکشی زده اند.
یکی از پایوران جمهوری اسلامی تعداد دستگیرشدگان را بیش از ۳۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده و تاکید کرده که با توجه به این که نهادهای مختلف اقدام به دستگیری معترضان کرده اند، رقم قطعی معلوم نیست. سازمان دیده بان حقوق بشر، در بیانیه ای که در رابطه با دستگیرشدگان صادر کرده از «مرگهای مشکوک» و «میراث کهریزک» نام برده و خواستار «تحقیقات مستقل» در مورد کشته شدگانِ روزهای اخیر در زندان شده است. سازمان عفو بین الملل هم طی بیانیه ای خواستار انجام «تحقیقات فوری» در رابطه با کشته شدگان اخیر در زندان شده است.
از سوی دیگر، خانواده های بازداشت شدگان که تجربه کهریزک و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را دارند، برای پیگیری سرنوشت فرزندان شان در برابر زندان اوین دست به گردهمایی زده اند. گردهمایی اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی و حمایت دانشجویان و مردم از آنها، رژیم را به وحشت انداخته است. شعار تظاهرکنندگان در برابر زندان اوین خطاب به مزدوران حکومت «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم» است. این حرکت اعتراضی توجه جهانیان و نهادهای مدافع حقوق بشر را به آنچه که در زندانها می گذرد جلب کرده است.
موضع گیری نهادها و پایوران رژیم در واکنش به محکومیت دستگیریهای بی شمار و کشتن جوانان در خیابان، به ویژه نگرانی از محکومیتهایی که شکل اجرایی و مادی به خود گیرد، از موضع ضعف است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم روز چهارشنبه ۲۰ دی، کشته شدگان خروش مردم را «مشکوک» اعلام کرده و مدعی شده که «حتا یک مورد سراغ نداشتیم که از نیروهای انتظامی، سپاه با اسلحه به خیابان آمده باشند.» البته حرفها و ادعاهای رژیم در مورد خودکشی زندانیان و یا این که قتلها مشکوک است، دروغهایی است که هیچ کس نمی پذیرد. به همین دلیل همه از تکرار کهریزک یا میراث کهریزک حرف می زنند.
جان چندین هزار نفر از بازداشت شدگان خیزش مردمی در خطر است. مسئول جان زندانیان، ولی فقیه ارتجاع که در سخن پراکنی اخیرش بار دیگر اختیار سرکوب را به آتش به اختیارانش داد، است.
زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی زیر نظارت سازمان ملل متحد می تواند چگونگی به قتل رسیدن مردم در کف خیابان و یا در زندانها را روشن کند. خامنه ای برای اثبات ادعای خودش باید تن به تشکیل کمیته تحقیق بین المللی دهد.

جنگ خبر