جلاد ابراهیم رئیسی در محاصره جنبش دادخواهی

روز گذشته جنبش دادخواهی برسر خون های بناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی فقیه دیگر بار و در یک چالشی بین المللی، به پیروزی دیگری برای عدالت دست یافت. 

سخن از آخوند جنایتکار ابراهی رئیسی برای رفتن به کنفرانس بین المللی اقلیمی در اسکاتلند می باشد که قرار بود تا در طی روزهای دهم و یازدهم آبان در پایتخت این کشور برگزار گردد. 
علیه این سفر، مقاومت ایران، زندانیان سابق سیاسی، خانواده ها و بازماندگان قربانیان، شخصیت ها و سازمان های مدافع حقوق بشر طی روزهای گذشته دست به افشاگری های گسترده ای زدند و از جمله خواهان دستگیری آخوند رئیسی بدلیل مشارکت در کشتار بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ گردیدند.

به یقین نقش شکایات ارائه شده به پلیس اسکاتلند و بویژه برگزاری تظاهرات و اکسیون های پرشکوه ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در بیش از ۲۲ شهر جهان، برای عقب نشینی رژیم از سفر تدارک شده این جلاد غیرقابل انکار می باشد.

خامنه ای که هرگز انتظار این حجم عظیم از اعتراضات را نداشت، با گردنی شکسته و دست از پا درازتر و برای دومین بار ناچار به عقب نشینی در مقابل خیز بلند جنبش دادخواهی گردید و از سر استیصال و درماندگی «عطای» آن را به «عبای» پاره پاره شده حکومت بخشید.
وی که با بروی کار آوردن قاتل فرزندان ایران، «باد» کاشته است، اکنون توفانی بنام راه افتادن سیل خروشان «جنبش دادخواهی» را تجربه می نماید. 

دراین رابطه سخنگوی وزارت خارجه رژیم اعتراف کرد: «رئیسی برای اجلاس اقلیمی سازمان ملل در اسکاتلند حاضر نخواهند بود و از اولش هم برنامه‌یی برای عزیمت به اونجا نداشتند اساساً ایران عضو کامل این معاهده اقلیمی نیست». (سایت مجاهدنی خلق بن نقل از خبرگزاری ایران پرس ۱۹ مهر ۱۴۰۰)
 
واقعیت در لابلای این جملات آن است که سیزدهمین رئیس جمهور آخوندی بدلیل لیست گذاری از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، اکنون امکان پا گذاشتن به جامعه جهانی و حضور فعال در اجلاس و کنفرانس های بین المللی را ندارد. 
یک دلیل آن امکان دستگیری وی بدلیل «نسل کشی و جنایت علیه بشریت» می باشد و دومین دلیل نیز بخاطر سابقه سیاه این آخوند دژخیم در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و همچنین صدور احکام قرون وسطایی در دوران ریاست بر قوه قضائیه حکومتی است که در منطق خود به ایزولاسیون بین المللی وی راه برده است. 

ابعاد این واقعیات بحدی است که رسانه های بین المللی اکنون مملو از افشاگری از پرونده سیاه وی می باشند. 
برای نمونه تلویزیون اسکاتلند در گزارش از جمله تاکید کرده است: «قربانیانی که توسط رژیم ایران شکنجه شده‌اند، از پلیس اسکاتلند خواسته‌اند اگر رئیس‌جمهور این رژیم به‌کنفرانس آب و هوا بیاید او را دستگیر کند. سخنگوی پلیس اسکاتلند گفت:ما اطلاعاتی را دریافت کرده‌ایم که در حال ارزیابی است. عفو بین‌الملل نیز می‌گوید رئیسی عضو هیأت مرگ بود که هزاران مخالف سیاسی را به‌صورت فراقضایی در سال۶۷ اعدام کرد». (سایت سیمای آزادی ۱۹ مهر ۱۴۰۰) 

همبستگی ملی