جمهوری دموکراتیک – پس لرزه های کهکشان مقاومت

برپایی اجلاس پنج روزه تحت نام « پیش بسوی جمهوری دموکراتیک» که با بازتاب های گسترده بین المللی و نیز حمایت های بیدریغ ایرانیان روبرو گردیده، ترجمان ریختن آب در لانه عقرب ولایت و باند های وابسته به حکومت می‌باشد.

خاطرمان هست که خامنه‌ای کودک‌کش و دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی طی هفته های گذشته تلاش عظیمی برای جلوگیری از این تجمعات اعتراضی را سازماندهی و براه انداخته بودند.

دراین راستا نیز شاهد بودیم که رژیم آخوندی در یک زد و بند کثیف با ابواب جمعی مماشات و دولت آلبانی، ضمن حمله و هجوم به اشرف۳، قتل، غارت و زخمی نمودن اشرفیان در قدم بعدی از دولت فرانسه خواستار جلوگیری از برگزاری کهکشان مقاومت گردیده بود.

سخن از سیاست استمالت و چوب زیر بغل برای یک رژیم آدم کش و تروریست پرور می‌باشد که همواره در سر بزنگاه‌ها، مقاومت ایران را آماج توطئه و حملات کثیف خود قرار داده تا به زعم و باور غلط خود، « گراز ولایت » را بر سر عقل و تعامل با جهان امروز آورد.

دراین راستا سخنگوی وزارت‌خارجه حکومت بند را لو داده و در تازه ترین واکنش می‌گوید: « در این ارتباط شاهد اقدام غیرسازنده و اقدام واقعاً سؤال‌برانگیز دولت فرانسه در میزبانی از نشست اخیر فرقه تروریستی منافقین هستیم. خب ما در این زمینه اعلام موضع رسمی کردیم».

آخوند های درمانده و غرق در بحران همواره براین اشتباه محاسباتی هستند که قوه قضائیه در کشورهای آزاد و دموکراتیک بخشی از ماشین « توطئه » و « پرونده سازی» از نوع دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن مان می باشند.

با این نگاه  و از این منظر نیز خامنه‌ای درمانده  تلاش می کند  تا ضمن اعمال فشار بر قوه مجریه در این کشورها، در روند حقوقی و شفافیت های قضائی اعمال نفوذ کرده و بدین سان سیاست‌های سرکوبگرانه خود را در خارج از مرزهای ایران ترویج دهد.!

همچنین نمونه حمله بیش از ۱۰۰۰ پلیس به اشرف۳ آنهم به بهانه آخوند ساخته « جرائم سایبری» به یقین بخش دیگری از این پازل مخرب را تشکیل می دهد. طرفه آنکه تنها چند روز پس از این حمله و هجوم معلوم گردید که موضوع اساسا ربطی به « جرائم سایبری » نداشته ، بلکه کاملا با  اهداف « سیاسی» و « بده و بستان های امنیتی» تهیه و تنظیم گردیده است.

علائم و نشانه ها برای این واقعیت را نیز همگان در سخنان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت آخوند رئیسی، مبنی بر اینکه «  «بخشی از هارد و کیس‌ها رسید»، بخوبی رویت نموده اند.

براین منطق باید تاکید نمود تا زمانیکه این سخنان از سوی طرف های مقابل بویژه آمریکا و دولت آلبانی مورد تکذیب رسمی قرار نگرفته باشند، از صحت و سقم برخودار بوده و جائز پیگیری‌های قضایی، بدلیل نقض کنواسیون های بین‌المللی بویژه در زمینه صیانت از حقوق بشر می باشد.

بهرحال آنچه که طی پنج روز گذشته به اثبات رسید همان وجود سیاست های اصولی، صبر، متانت و بردباری مقاومت ایران  و نیز همیاری ایرانیان با تنها بدیل دموکراتیک علیه دیکتاتوری خون آشام آخوندی بود که تا به امروز بسیاری از توطئه ها را درهم شکسته است.

دراین راستا ابعاد پیروزی اخیر برای برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی و استقبال بین‌المللی و داخلی از شخصیت کاریسما و تاثیر گذار ایشان را در سخنان و مواضع شرکت کنندگان بخوبی می توان رویت نمود.

به یقین این همان نقطه  آغاز برای پایان رژیمی نامشروع می باشد که تا به امروز  تنها با « زد و بند»، دادن « باج » و شیطان سازی توان مقابله با رشد جنبش سرنگونی طلب و نیروی محوری آن را داشته است.

همبستگی ملی