جنازه گردانی خامنه ای در شهرهای کشور

تنها چند رز پس از به هلاکت رسیدن پاسدار قاسم سلیمان که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی و منطقه ای ضربه ای خرد کننده بر دستگاه ترور و صدور بنیادگرایی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می باشد، خامنه ای دستور «جنازه گردانی» در شهرهای کشور را صادر نمود.

به یقین این چرخاندن جنازه منفورترین تروریست جهان، در شرائط ایزولاسیون مطلق رژیم قابل فهم می باشد.
وی بدین سان تلاش دارد تا چهره دیگری از دیکتاتوری خون آشام مذهبی به خارج از کشور ساطع نماید. براین اساس سپاه پاسداران و دولت آخوند روحانی که صحنه گردان های اصلی این تغزیه گردانی بودند، هزینه های هنگفتی را بر جامعه دردمند ایران وارد کرده اند.

این شعبده بازی ها به یقین پاسخ ولی فقیه به طغیان و تنفر عموم از حاکمیت آخوندی بویژه در فردای قیام در بیش از ۱۹۱ شهر می باشد. وی با صحنه سازی های قلابی، وعده های سرخرمن، پخش مواد غذایی، پاداش، تهدید و ارعاب و یا دستچین کردن نیروهای مزد بگیر و بویژه بسیج سرکوبگر و سپاه پاسداران و جابجایی نیروها، جنازه قاسم سلیمانی را در شهرهای تهران، مشهد، قم و کرمان همچنان می چرخاند.
همچنین بنابردستور ولی فقیه و ارگان های سرکوبگر، بسیاری از مدارس، دانشگاه ها و مراکز دولتی تعطیل گردیده و دانش آموزان، دانشجویان و پرسنل آنها مجبور به شرکت در مراسم نمایشی حکومت گردیده اند.
صحنه سازی های مضحک اخوندی در حالی است که مردم ایران و همچنین بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی در فردای ساقط شدن پاسدار سلیمانی دست به جشن و پایکوبی زده اند. تصاویر منتشر شده از مردم در شهر های سوریه و یا عراق و همچنین جشن و سرور ایرانیان در کشورهای مختلف ادله محکمی بر خالی بودن چنته ولی فقیه برای سیاه نمایی و صحنه سازی های بچه گانه می باشد.
در این رابطه سخنگوی مجاهدین خطاب به آخوند ها می گوید: «رژیم با انواع صحنه‌سازیها و به میدان آوردن مجموعه لباس‌شخصیها و سپاه و بسیج و انتظامی و طلاب و سایر نان‌خورها و ساندیس‌خواران نظام مدعی حمایت مردم از سردژخیم سلیمانی و سیاست صدور تروریسم و ارتجاع و جنگ‌افروزی است.
اگر رژیم راست می‌گوید، راهپیمایی و نماز مردم ایران برای شهیدان در سراسر کشور را قبول کند».

همبستگی ملی