جنبش دادخواهی جهانی شد

به یقین یکی از ثمرات برگزاری بزرگترین کهکشان آزادی طی سه روز گذشته، همان جهانی شدن فراخوان خانم مریم رجوی برای جنبش دادخواهی است.

این واقعیت را به‌خوبی می‌توان در تمامی مواضع و سخنان شرکت‌کنندگان، به‌ویژه شخصیتهای برجسته از دو سوی اقیانوس رویت نمود.

سخن از جنبشی است برای عدالت و رسیدگی به نقض فاحش حقوق‌بشر در رژیم آخوندی می‌باشد که پایه و اساس آن بر ظلم، ستم، سرکوب و اعدام استوار گردیده است.

خواسته به‌حق ایرانیان، بازماندگان قربانیان و شهدا و تمامی آنانیکه عزیزی را در این حکومت سرکوبگر از دست داده‌اند، اکنون در این فراخوان ملی جای خود را باز یافته است.

براین منطق کشاندن آمران و عاملان کشتار مردم ایران به‌ویژه خامنه‌ای، آخوند جلاد رئیسی و یا آخوند اژه‌ای به پای میز عدالت، اکنون در دستور کار این جنبش مردمی قرار گرفته است.

در این رابطه خانم رجوی در روز دو این همایش بین‌المللی تأکید کرده‌اند: «رئیسی به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ و کشتارهای قبل و بعد باید محاکمه شود. مقاومت جام‌زهر حقوق‌بشر را به‌کام رژیم خواهد ریخت. جنبش دادخواهی جنبش تمام مردم برای سرنگونی رژیم است».

این همان سنگ‌بنایی است که طی روزهای گذشته و با برگزاری کهکشان آزادی در بیش از ۱۰۳کشور جهان نهاده شده است. در این راستا نیز رفتن پیام دادخواهی مردم ایران به خارج از مرزهای کشور در رابطه تنگاتنگ با دو فاکتور مهم می‌باشد.

نخست وجود یک آلترناتیو سازمان داده شده در هیبت کانونهای شورشی و نیروی پیشتاز جنبش یعنی سازمان مجاهدین خلق و دیگری عبور جامعه از کلیت نظام آخوندی و به‌ویژه تحریم گسترده نمایش انتخابات در خرداد ماه با شعار«نه به دیکتاتوری» و«آری به جمهوری دکراتیک» می‌باشد.

بران اساس شاهد بودیم که تمامی شرکت‌کنندگان، با دیدگاهها مختلف و بر آمده از طیفهای گوناگون سیاسی، فرهنگی و مذهبی بر این خواسته ملی ما ایرانیان تأکید ویژه کرده و خواهان حسابرسی از دیکتاتوری ولی‌فقیه و باز شدن پرونده و خونین نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در ایران گردیده‌اند.

بدین سان چشم‌انداز و افق روشنی برای جنبش دادخواهی در سطح بین‌المللی و کارزار مقاومت ایران باز گردیده، به‌طوری‌که خامنه‌ای و سران دیکتاتوری مذهبی در قدم بعدی باید به انتظار عدالت و راه افتادن پروسه‌های قضایی باشند.

خواسته مردم ایران برای حسابرسی از قاتلان فرزندان ایران اکنون وارد یک مدار کیفی و بسیار بالاتری گردیده است. ولی‌فقیه که به مردم و مقاومت ایران اعلان جنگ داده بود، حال تنها چند هفته بعد از بروی کار آوردن آخوند دژخیم رئیسی و اژه‌ای، سررسید خباثت و شکست این استراتژی را از جامعه جهانی نیز دریافت کرده است.

همبستگی ملی