جنگ بهاری (2) – از جمعه تا جمعه در ایران 76

با سلامی های گرم نوروزی و با کمال مسرت و سلام های بهاری بر شما شنودگان , بینندگان , یاران و همکارن عزیز, دومین جنگ بهاری از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را تقدیم اتون م یکنیم. نوروز دیگری را با تمامی زیبایی هایش , با تمامی شادی ها وسرزندگی هایش آغاز می کنیم.

نوروز این روز همیشه پیروز, جشنی ملی و باستانی ایرانیان است که با خود نه تنها عطر بهار وامید به بهروزی، بلکه همبستگی و اتحاد علیه دیکتاتوری ولی فقیه را با گل های لاله، سنبل و شقایق برای مردم خوب میهن امان, برای کودکان کار و فقر , کارگران , زحمت کشان و خانواده بزرگ مقاومت ایران به یقین بهمراه می آورد. هر روزتان نوروز , نوروزاتان پیروز همچنین امیدواریم که بخش نخست این مجموعه نوروزی مورد استقبال شما قرار گرفته باشه و تا پایان این سه مجموعه بهاری, ما را همراهی کنید.

بدین سان رژیم آخوندی طینت ضد ایرانی و ضد ملی خود را نسسبت به تمامی ارزش های ملی و فرهنگی ایرانیان بخوبی به بیرون ساطع نمود. پیشترنیز آخوند مرتجع مطهری در ضدیت با مراسم نوروزی و بویژه چارشنبه سوری در سخنانی از « بوی کفر» در این آئین ملی سخن به میان آورده و تاکید کرده بود: « آتش روشن کردن شعار آتش‌پرستان است. از روى آتش پریدن در چهارشنبه آخر سال در اسلام بوى کفر مى دهد. «سرخى تو از من زردى من از تو» در اسلام شرک و کفر است. اینها شعار گبرها و آتش‌پرستهاست».