جنگ نوروزی 1402 – یکصد و نود و پنجمین سبد از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

در آستانه آغاز بهار. پیشاپیش سال نو و فرارسیدن مقدم بهاران را به تک شما تبریک گفته و ضمن آرزوی سلامتی برای مردم خوب میهن مان , به یقین سالی مملو از بهروزی و پیروزی, آنهم پیروزی بر اهریمن دوران یعنی رژیم آخوندی در این سال جدید در راه هست.

گرچه امسال , چهره غم شهرهای میهن امون را در بر گرفته و مصیبتی بنام « حملات شیمایی» بجان دختران , زنان و مردم خوب مون افتاده و کمتر شهر , کوی , برزن و یا خانواده ای نیست که در غم و ماتم از دست دادن عزیزی و قیام آفرینی نباشه , اما نباید گذاشت تا این فرصتی بشه برای آخوند های ضد ایرانی تا آئین و سنن ملی ما را در هاله ای از غم و اندوه ببرند. از هر فرصت باید برای برگزاری نوروز , این عید باستانی , حتی با کمترین امکانات ممکن استفاده کرد و آن را به شعله های آتیشن برای سرنگونی و رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک تبدیل نمود