جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 128 ( ویزه برنامه نوروز 1400)

شنودگان و بینندگان عزیز با بهترین سلام ها و شادباش های نوروزی , 128 مین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران با سبدی بهاری و نوروزی را تقدیم تان می کنیم.

سال نو و فرارسیدن مقدم بهاران را به تک شما تبریک گفته و ضمن آرزوی سلامت برای مردم خوب میهن مان , به یقین سالی مملو از بهروزی و پیروزی, اونهم پیروزی بر اهریمن دوران یعنی رژیم آخوندی در آغاز این قرن جدید در راه هست.

بقول حافظ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

 

هر روزتان نوروز , نورزتان پیروز