جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 132

یکصد و سی و دومین جنگ هفته را تقدیم تان میکنیم . امیدواریم مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد . . اجازه بدید تا برنامه را با ترجمعه شعر پر معنایی از شاعر انقلابی ملا آواره , از فرزندان دلیر در کردستان ایران آغاز کنیم. وی می گوید :

فرزندم تو کرد هستی،

تو شیر مردی از نسل کاوه،

شجاع و دلیر نیاکان،

اجداد و اقوام تو خیلی رنج و محنت و عذاب کشیده‌اند

تا مال و ناموس خود را حفظ کنند

هیچ‌گاه از تلاش دست نکشیدند و خسته نشدند

تو هم مانند آنان، نترس و تسلیم ناپذیر

عقاب کوهستان باش نه کبک قفس.

خب دوستان , این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب امون , بهرام مودت , پیمانه شفائی , شهرام گلستانه , حسین پویا و میترا هرسینی که با تشکر از تمامی همکاران , برای اونها ایامی خوش و مملو ازسلامتی , آنهم در این ایام سخت کرونا آروز داریم. . اجازه بدید تا از همکاری رادیو قیام ایران در استهکلم و رادیو طلوع در یوتوبوری برای پخش جنگ هفته تشکر کنیم و برای همکاران امان در هردو رادیو آرزوی موفقیت در این امر رسانه ای را داریم