جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 15

چند هفته دیگر چهل امین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی رو در پیش داریم. انقلابی که صد البته مردمی بود , اما بدلیل وجود یک رهبری فاسد و قدرت طلب, رتجع و سرکوبگر و در نبود نیروهای پیشتاز مبارز و مجاهد در راس رهبری , به بیراهه رفت و متاسفانه با شکست روبرو شد. براین منطق امروز شاهده سربرآوردن بقایای دیکتاتوری سلطنتی و ساواک شاه برای سهم خواهی از مردم بجان آمده می باشیم و باز براین منطق هست که سلطنت مدفون شده تلاش میکنه تا با خاک پاشیدن بر دلائل نارضایتی مردم از فساد و سرکوب آن دوران , انقلاب سال 57 را به زیر سوال ببره و اون رو نامشورع جلوه بده. واقعیت درایران آخوند زده این ست که اساسا به قدرت رسیدن بنیادگرای مذهبی ولی فقیه ریشه در ابعاد سرکوب و اختناق دوران شاه داره و برای مثال اگر اونکودتای ننگین علیه دولت ملی مصدق صورت نمی گرفت , به یقین جامعه ما با دمکراسی و شکوفایی سوق پیدا می کرد و امروز با مصیبتی بزرگتر بنام « ولی فقیه » روبرو نبودیم. بسیاری که اون دوران را شاهد بوده اند , به یقین برسر این موضوع که خمینی خیانتی بزرگ در حق مردم ایران کرد و با نقض عامدانه تمامی تعهدات خودش , از فردای به قدرت رسیدن , دست به سرکوب خونین , حذف دگر اندیشان , جنگ , صدور تروریسم و بحران زد , متفق القول هستند.