جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 17

حتما همانطور که مطلع هستید , اخیرا پارلمان کانادا در یک اقدام نمادین موضوع تحریم ها و لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران و هم چنین وزارت اطلاعات آخوندی را در دستور کار خودش قرارداد و به تبع اون این طرح را به تصویب رساند. به یقین ابعاد بین المللی علیه مطامع تروریستی رژیم آخوندی و لیست گذاری های متعدد علیه ارگان های اطلاعاتی , سرکوب و تروریستی این دیکتاتوری , اکنون با پیوستن کشورها , یکی پس از دیگری , به موضوعی جدی و نگرانی جامعه بین المللی تبدیل شده است

طی هفته گذشته سرانجام کوه موش زائید و بسته تشویقی که قرار بود تا اتحادیه اروپا در چارچوب « ساز و کار ویژ مالی ویژه » به دیکتاتوری خامنه ای اعطاء کنه , بنام « ابزار حمایت از معاملات تجاری» انتشار یافت. به یقنی اعلام این ابزار از سوی تنها سه کشور و در غیاب خانم مورگرینی , مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا , نشانی از عمق شکاف در بین 27 کشور عضو این اتحادیه است. اما گذشته از این واقعیت به یقین اعلام این خبر نه تنها همگان را شگفت زده نکرد، بلکه به نوبه خود به از عمق اختلاف میان کشورهای اروپایی و دیکتاتوری خامنه ای پرده برداشت.

در گفتارهای پیشین تا بدانجا رسیدیم که شاه به موازات افزایش بهای نفت دست به خرید تسلیحات نظامی عظیمی زد. همچنین در توافقی که بین دو کشور انگلیس و آمریکا با دیکتاتوری شاه بعمل آمد , قرار براین شد تا شاه بحرین را در ازاء اشغال سه جزیره تنب بزرگ و کوجک و ابوموسی , واگذار نماید و بدین سان به ژاندارم منطقه تبدیل شود. به موازات این تحولات و سیل دلار های نفتی به داخل کشور که به برهم خوردن تعادل در جامعه راه برده بود , شکاف عمیق طبقاتی در ایران پدیدار گردید