جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 133

دوستان با سلام و با جنگی دیگر از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران , باز هم به خانه های شما آمده ایم , 133 مین جنگ هفته را تقدیم اتون میکنیم . امیدواریم مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد.

جا داره تا برنامه را قطعه شعر زیبایی از خسرو گلسرخی اغاز کنیم. وی که در عنفوان جوانی توسط رزیم شاه اعدام گردید , میگوید .

دگر صبح است و پایان شب تار است

دگر صبح است و بیداری سزاوار است

دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار است

دگر صبح است …

دگر از سوز و سرمای شب تاریک،

تن هامان نمی لرزد

دگر افسرده طفل پابرهنه،

از زبان مادر شب ها نمی ترسد

دگر شمع امید ما

چو خورشیدی نمایان است

دگر صبح است

این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب امون , بهرام مودت , نکیسا بامداد , اسماعیل محدث , محمد قرائی , نرگس غفاری و میترا هرسینی که با تشکر از تمامی همکاران , برای اونها ایامی خوش و مملو ازسلامتی , آنهم در این ایام سخت کرونا آروز داریم. .

اجازه بدید تا از همکاری رادیو قیام ایران در استهکلم و رادیو طلوع در یوتوبوری برای پخش جنگ هفته تشکر کنیم و برای