جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 24

اجازه بدید تا نخست به مردم خوب میهن امان در بیش از 15 استان به مناسبت وقوع سیل و خرابی های حاصله از آن تسلیت بگوئیم و به بازماندگان قربانیان و خسارت دیدگان همدردی خود امون را اعلام کنیم. ما قصد داشتیم تا برنامه امشب را به مانند هفته گذشته به نوروز اختصاص بدیم , اما بدلیل بروز این فاجعه ملی که منجر به مرگ بسیاری از هموطنان امون و وارد شدن خسارات گسترده در بخش های بزرگی از کشور انجامیده , ترحیج میدیم تا ب بیتشر به این موضوع و ابعاد آن بپردازیم. براین منطق هم این هفته بدلیل سوگ ملی , از برنام طنز هفته و یا پخش موسیقی های شاد خودداری کردیم و بجای اون به موزیک اعتراض و قیام علیه این وضعیت ناهنجار که صد البته آخوند های تبهکار, فاسد و غارتگر مقصر اصلی اون هستند , بپردازیم. صحنه های دلخراش قربانیان و یا خانواده هایی که تمامی هستی خود را با سیل ویران کن از دست داده اند، به یقین آینه تمام قدی از ظلم و ستمی است که این دیکتاتوری فاسد و ضد مردمی طی چهل سال حاکمیت ننگین خود بر میهن امان اعمال کرده است. به یقین جلوگیری از بروز سیل در جهان امروز با وجود تکنولوژی های پیشرفته و علوم پایه یی قابل پیشگیری می باشند, اما در دیکتاتوری ولی فقیه به دلیل وجود سوء مدیریت , بلبشو در راس حاکمیت , فساد سازمانداده شده و هم چنین وجود باند های مافیایی مثل زمین , اب , دریا , جنگل , اکنون با بارش کوچکترین باران , موضوع به بروز خسارات گسترده مالی و جانی تبدیل می شود. به این وضعیت وخیم نیز باید نبود زیربناها , عدم لاروبی رودخانه های بستر آبهای روی زمین , استفاده ابزاری از زمین های حاصل خیز, زدن سد های غیرقبل استاندارد, تخریب عامدانه جنگل ها و درختان و نبد کمک های اولیه برای شرائط اورژانس اشاره نمود تا پازل ابعاد تخریب و خسارات به مردم بیدفاع امون روشن تر بشه