جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 27

با تبریک به هموطنان مسیحی به مناسبت فرا رسیدن عید پاک و با آرزوی فرارسیدن همبستگی ملی در ایران آزاد فردا که در سیایه آن به تمامی ظلم , سرکوب , تبعیض و ستم آخوندی پایان دهیم, این هفته شاهد نمونه ای دیگر از رشد اعتراضات مردم بجان آمده در شهرهای میهن امان بودیم. مردم شجاع اهواز در یک اقدام هماهنگ در اعتراض به بی عملی رژیم در تأمین خدمات و امکانات به سیلزدگان و همچنین باز کردن سیل بندها به سمت زمین های کشاورزی و خانه های مسکونی، دست به تظاهرات زدند. این خیز اجتماعی که خود آن روی سکه عمق تنفر جامعه از دیکتاتوری خامنه ای رو به نمایش می گذاره , مبین این واقعیت هم هست که جامعه لبریز از انزجار و دردمند ایران به چه میزان آمادگی برای خیز و شورش علیه استبداد دینی را داره. مردم دلیر اهواز همچنین دراین رشته از اعتراضات خود شعار میدادند «خوزستانو آب برده مسئولینو خواب برده» و همچنین علیه حضور پاسدار نقدی معاون اجتماعی، فرهنگی سپاه پاسداران و سرکرده سابق بسیج نیز اعتراض کردند