جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 31

هنوز جوهر تازه‌ترین تحریم‌ها در زمینه پتروشیمی علیه مطامع مخرب آخوندی خشک نشده بود که دور بعدی با تحریم «فولاد، آهم مس، آلومینیوم و صنایع معدنی» در دیکتاتوری مذهبی آغاز گردید. بر این اساس تنها طی یک سال گذشته سه دور تحریم‌های سنگین در زمینه‌های «مالی، نفتی و بانکی» علیه دیکتاتوری ولایت فقیه وضع شده است. همچنین باید به لغو معافیت ۸ کشور خریدار نفت ایران، لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران و نیز تحریم‌های پتروشیمی طی دو هفته گذشته اشاره نمود تا بدین سان پازل سونامی تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی روشن تر گردد. همچنین بر اساس تازه‌ترین آمار حکومت، کل درآمد ارزی رژیم آخوندی از طریق صادرات غیرنفتی طی سال ۹۶ الی ۹۷ بالغ بر «۴۵ میلیارد دلار» بوده است. مضافا بر این رقم باید به میزان درآمدهای نفتی رژیم از طریق صادرات نفت و گاز اشاره نمود که آن نیز بالغ بر «۵۰ میلیارد دلار» می‌باشد.