جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 40

همانطور که حتما مطلع هستید , هفته گذشته شاهد برگزاری برگزاری گردهمایی 5 روزه مقاومت ایران در اشرف 3 در آلبانی بودیم. دراین نشست ها علاوه بر حضور خانم رجوی , شخصیت های برجسته از امریکا, کانادا , فرانسه آلبانی , فرانسه و انگلیس و همچنین بسیاری از یاران , اشرف نشانان و ایرانیان ازاده شرکت داشتند در این همایش بزرگ , رئیس جمهور برگزیده از سوی شورای ملی مقاومت برای دوران گذار, در سخنانی از جمله تاکید کرد: « آخوندها و پاسداران، قتل‌عام پیشتازان و رزمندگان آزادی را می‌خواستند. اما ما در این کارزار آن‌ها را شکست دادیم. این فرازی در مبارزه برای یک ایران آزاد بود. و مطمئنم شما به تلاش‌هایتان در کنار اشرفیان تا رسیدن به تهران و ایران آزاد و دمکراتیک ادامه خواهید داد. ملت ما در ابتدای قرن بیستم توانست در انقلاب مشروطه، دیکتاتوری مطلقه سلطنتی را پس بزند. اما در کمتر از ۱۵ سال در فقدان‌ زیرساخت‌ها و نهادهای دمکراتیک، استبداد دوباره چیره شد. آزادیخواهان در فقدان‌ رهبری و تشکیلات و سازماندهی، سرکوب شدند و با کودتای رضاخان، یک دیکتاتوری دیگر برقرار شد. سی سال بعد، در سال ۱۳۳۰، دکتر مصدق رهبر جنبش ملی شدن نفت، اولین و تنها دولت واقعا ملی و دمکراتیک را در ایران تشکیل داد. اما در کمتر از دو سال و نیم در یک کودتای سیاه سرنگون شد. مصدق به زندان افتاد و فاطمی