جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 44

ا سلامی دیگر و سبدی متفاوت از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران , در خدمت شما دوستان و علاقمندان به جنگ هفته هستیم. امیدواریم تا جنگ این هفته نیز به مانند چهل و سه برنامه گذشته قابل استفاده و همچنین توجه شما دوستان قرار بگیرد. در این شماره گفتارهایی داریم از نرگس غفاری , حسین پویا ,شهرام گلستانه , بهرام مودت , محمد قرایی, میترا هرسینی با ویدئو کلیپ زیبای دوست جوان و هنرمند ما هیراد عابدی. اجازه بدید تا به سالروز یکی از صفحات تاریک میهن امان یعنی کشتار 30 هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال 67 بر گردیم. جنایتی که هرگز شامل مروز زمان نخواهد شد و بازماندگان این قتل عام اکنون با پایه گذاری جنبش دادخواهی از سوی مقاومت ایران , خواهان رسیدگی به آن از طرف مجامع بین المللی هستند. دراین رابطه گفتار زیاد و درددل زیاد هست , اما بگذارید تا بدون هرگونه تحلیلی اینبار با هم به نوار گفتگوی منظری , جانشین خمینی ضد بشر با هئیت مرگ و بویژه دو تن از آمران آن یعنی آخوند پلید پور محمدی و ابراهیم رئیسی جلاد که اکنون در مسند قدرت در دستگاه قضائیه رزیم هستند , بپردازیم. ابا هم به نخستین بخش این گفتگو می نشینیم