جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 62

چند شب بیشتر به شب یلدا ,این طولانی ترین و قدیمی ترین سنت ایرانیان باقی نمونده . گفتیم بد نباشه تا با هم به پیشواز شب یلدا برویم و تبریکات خودمون و همکاران امون را .
به مناسبت فرارسیدن « شب یلدا» و یا همان « شب چله » خدمت اتون ابراز بکنیم.
امید است تا تاریکی و تباهی و اهریمن حاکم از میهن امان هرچه زودتر رخت بربسته و امید , شادی , بهروزی و سعادت برای مردم خوب امان فرابرسد.

یلدا قدمتی 8 هزار ساله در ایران دارد و ترجمان همان زایش است , شبی که تاریکی آن نماینده اهریمن بود و چون در طولانی‌ترین شب سال، تاریکی اهریمنی بیشتر می‌پاید، این شب برای ایرانیان نحس بود و چون شب چله فرا می‌رسید، آتش می‌افروختند تا تاریکی و عاملان اهریمنی و شیطانی که سمبل امروز آن همان دیکتاتوری ولی فقیه در میهنمان هست , را نابود کرده و آن را متواری کنند.
دراین شب مردم گرد هم جمع شده و با خوردن، نوشیدن، شادی و پایکوبی و گفتگو , سفره های مخصوص پهن می کنند و هرآنچه میوه تازه فصل که نگاهداری شده بود و یا میوه‌های خشک در خانه دارند , را در سفره می‌نهند..

شب یلدا را شب میلاد خدای خورشید، شب عدالت، شب پیمان و حتی شب جنگ با اهریمن نیزمی‌دانند. از دوران ایران باستان روایت است که در این شب مهر و میترا به جهان بازمی‌گردند.
ایرانیان باستان با این باور بودند که در فردای شب یلدا و با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد، از این رو به دهمین ماه سال , دی (به معنای روز) می‌گفتند که ماه تولد خورشید بود