جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 66

تحولات سیاسی در جامه دردمند ایران طی هفته اخیر بسیار متحول و بسیار شتابان بودند. برای نمونه باید به نیاز شدید دیکتاتوری آخودی در راه اندازی کارناوالی بنام « جنازه گردانی » پاسدار قاسم سلیمانی اشاره کنیم. تنها چند رز پس از به هلاکت رسیدن پاسدار قاسم سلیمان که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی و منطقه ای ضربه ای خرد کننده بر دستگاه ترور و صدور بنیادگرایی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می باشد، خامنه ای دستور «جنازه گردانی» در شهرهای کشور را صادر نمود.
به یقین این چرخاندن جنازه منفورترین تروریست جهان، در شرائط ایزولاسیون مطلق رژیم قابل فهم می باشد.
وی بدین سان تلاش دارد تا چهره دیگری از دیکتاتوری خون آشام مذهبی به خارج از کشور ساطع نماید. براین اساس سپاه پاسداران و دولت آخوند روحانی که صحنه گردان های اصلی این تغزیه گردانی بودند، هزینه های هنگفتی را بر جامعه دردمند ایران وارد کرده اند. صحنه سازی های مضحک اخوندی در حالی است که مردم ایران و همچنین بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی در فردای ساقط شدن پاسدار سلیمانی دست به جشن و پایکوبی زده اند. تصاویر منتشر شده از مردم در شهر های سوریه و یا عراق و همچنین جشن و سرور ایرانیان در کشورهای مختلف ادله محکمی بر خالی بودن چنته ولی فقیه برای سیاه نمایی و صحنه سازی های بچه گانه می باشد.
در این رابطه سخنگوی مجاهدین خطاب به آخوند ها گفته است : « اگر رژیم راست می‌گوید، راهپیمایی و نماز مردم ایران برای شهیدان در سراسر کشور را قبول کند