جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 68

این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب امون , بهرام مودت , نرگس غفاری , حسین پویا , حسین جهانسوز, محمد قرائی و میترا هرسینی.
ویدئو زیبای این برنامه را طبق سنوات گذشته , دوست جوان و هنرمند ما هیراد عابدی تهیه کرده که ضمن تشکر از تمامی دوستان و همکاران برای اونها اوقاتی خوش و سلامتی آروزداریم.

اجازه بدید تا با هم به پیشواز سرفصل انقلاب ضد سلطنتی در سال 57 برویم. سخن از قیام مردمی است که با خود یک دیکتاتوری را سرنگون کرد , اما به خواسته اصلی خود یعنی جمهور مردم و آزادی , انهم بدلیل وجود دیکتاتوری مذهبی توسط خمینی و ادامه آن از سوی خامنه ای , نرسید.
ما قیام مردم ایران علیه دیکتاتوی سلطنت , با فرار شاه از ایران شدت گرفت. در 26 ديماه همزمان با گرفتن راي اعتماد بختيار از مجلس ، شاه بهمراه فرح با يك هواپيماي اختصاصي فرار كرد و ايران را به مقصد مصر ترك ميكند
« با فرار شاه ، ايران يكپارچه شور و شادي شد و مردم در خيابانها به رقص و پايكوبي پرداختند و در بسياري از شهرها مجسمه هاي شاه را پايين كشيدند. »

بنظر تحليل گران مسايل ايران، طي شش ماهه آخر رژيم شاه ، بويژه از زمان قتل عام مردم در ميدان ژاله تهران چها ر عامل باعث سقوط شاه شد. اين عوامل عبارت بودند از

– ـ گسترش تظاهرا ت ، اعتصابات ، درگيري هاي خياباني و پيوستن كارمندان دواير دولتي به مردم و جنبش ضد سلطنتي

ـ‌ با آزاد شدن اعضاء و كادرهاي سازمانهاي انقلابي مجاهد و مبارز عمليات مسلحانه متعاقبا گسترش يافت و طي مدت كوتاهي راهگشاي مبارزات مردمي گرديد. بطور واقعي بدليل بافت سازشكارانه خميني، اينان بودند كه مبارزه عليه ديكتاتوري شاه را هرروزه راديكالتر ميكردند. تاثيرات روحي رواني اصل « ضربه پذير‌» بودن رژيم شاه و دستگاه پليسي نظامي اش ، به مردم قوت قلب داده و مبارزات را سمت و سوي انقلابي ميداد. براي نمونه تهاجم به مراكز ساواك ، ارتش ، كلانتريها ، و خودروهاي نظامي مستقر در ميادين و خيابانها و شيوه هاي تهيه سلاح و مواد انفجاري از جمله شيوه هاي مبارزاتي سازمانهاي انقلابي بود كه بطور ساده يي تهيه و در اختيار مردم قرار ميگرفت