جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 70

اجازه بدید تا بهترین تبریکات خودمون رو, به مناسبت سالروز انقلاب ضد سلطنتی ابراز بکنیم. چهل ویک سال پیش در چنین ایامی, با سقوط شاه , ایران غرق سرور و شادی بود. جوانه در بهار ازادی از یوغ استبدادد مذهبی, در حال شکوفایی بودد , اما خزان ارتجاع به یکبار از راه رسید و با خود آنچه را که نباید , یعنی جاشین نمودن آن استبداد شاهنشاهی با استبداد مذهبی را به ارمغان آورد. مردم براین باور بودند, که خمینی بقول و وفای خود در قم , نجف و پاریس عمل خواهد کرد و آزادی و حریت را, برای مردم ایران رقم خواهد زد.

وی و جاشین او , خامنه ای به اروزهای مردم ایران و بویژه به نسل جوان خیانت کردند. به آمال و آروزهای صد ساله مردم ایران, از پشت خنجر زدند و حکومتی, برپایه ناعدالتی , سرکوب , جنگ , ترور , فقر و فلاکت برای ایران رقم زدند. زندان ها و گورستانها را, پراز زنان و مردان مبار زو مجاهد کردند , جوانان و فرهیختگان را به بند کشیدند , و فساد و غارت و تباهی را بر کرسی قدرت نشاندند.

همچنین جا داره تا یادی بکنیم از 19 بهمن , سالروز دو واقعه تاریخی در تاریخ معاصر میهن امون. سخن از آغاز جنبش سیاهکل از سوی سازمان چریک های فدایی در سال 48 و سپس سالروز شهادت مجاهدین قهرمان موسی خیابانی و اشرف رجوی و یاران اشان در سال 60 بدست رژیم آخوندی است. یاد تمامی شهدای میهن امون در دو دیکتاتوری شاه و شیخ گرامی باد. گرامی میداریم یاد شهدای میهن امون و بویژه این دو واقعه مهم را که تا به امروز تاثیرات اجتماعی , سیاسی و فرهنگی خودشون را بر مبارزات مردم ایران برای رسیدن به حقوق بشر و آزادی, برجای گذاشته اند. باشد تا در ایران آزاد فردا , ارج و مقام واقعی تمامی این شهدا و اسرا و همچنین جای خالی آنان را , ,با گل های سوسن , سنبل و لاله در میادین شهرها , پر کنیم.

خب این هفته گفتارهایی داریم در زمینه های سیاسی , ورزشی , طنز , ادبیات و حقوق بشر و اتمی که توسط دوستان و همکاران خوب امون , بهرام مودت , حسین پویا , محمد قرائی , اسماعیل محدث , نرگس غفاری, پیمانه شفایی و میترا هرسینی برای شما آماده شده.. که ضمن تشکر از تمامی دوستان و همکاران برای اونها اوقاتی خوش و سلامتی آروزداریم