جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران- 9

برنامه ای دیگر را در سبد این هفته خود برایتان به ارمغان آورده ایم و امید است تا مورد قبول قرار گیرد. همچنین سلام و درود های مبارزاتی داریم برای دانشجویان قهرمان در دانشگاه های کشورمون که این هفته با برگزاری پرشکوه روز دانشجو , کلیت نظام آخوندی را یکبار دیگر به چالش کشیدند و ثابت کردند که دانشگاه به سنت دیرین اش , همچنان سنگر آزادی است و شعله های قیام با کانون های شورشی هرگز سر تسلیم . خاموش شدن را ندارد.

سخن را حال اجازه بدید تا کلام را با قطعه شعری زیبا از حافظ , از دیار شیراز و شهر شعر ادامه بدهیم:

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت