جواد دبیران : تاكيد بر نقش رژيم در حمله موشكی به عربستان

« جواد دبیران سخنگوی رسمی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان خاطر نشان كرد كه در تعرض به ریاض بروشنی دست داشتن رژیم ایران وسپاه پاسدارانش را نشان می دهد زیرا كه حوثی ها بازوهای ایران در یمن و منطقه هستند و رژیم آخوندی منبع اصلی بی ثباتی وهرج ومرج و ایجاد و صدور تروریزم به كشورهای دیگر می باشد.

جواد دبیران سخنگوی رسمی شورای ملی مقاومت ایران گفت:

بروشی دست داشتن رژیم ایران و سپاه پاسداران در تعرض موشكی بالستیكی به ریاض دیده می شود. این رژیم ایران است كه حوثی در یمن را بكار می گیرد و درگذشته ما افشاگری كرده ایم كه رژیم ایران مستمرا سلاح و موشك به حوثی ها در یمن می رساند و در ماه اوت افشا كردیم كه سپاه پاسداران از مسیرهای مخفی برای رساندن موشك به شورشیان در یمن استفاده می كند و قوانین بین المللی را نقض می كند و با اهمیت تر اینكه این حملات با توجیه مستقیم رژیم حاكم در تهران صورت می گیرد. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد نیروهای مسلح ایران گفته بود هیچ موشكی بدون دستور مستقیم علی خامنه ای شلیك نخواهد شد لذا رژیم ایران و بخصوص سپاه پاسداران كه یك نهاد تروریستی است باید پاسخ بدهد رژیم ایران سرمنشاء بی ثباتی و تروریزم است و در كشورهای مختلف بحران ایجاد می كند كه از پایه های مورد نیاز برای بقای این رژیم است ».

تلویزیون الاخباریه ۱۷/۸/۹۶